donderdag 26 november 2020

Alles over Papendrecht

Boskalis behaalt record resultaat in 2010

17 maart 2011 (door Hans Huisman)

PAPENDRECHT - Koninklijke Boskalis Westminster N.V. heeft over 2010 een record resultaat behaald. De nettowinst steeg met 36% tot een historisch hoogtepunt van € 310,5 miljoen (2009: € 227,9 miljoen). Bij een omzetstijging van 23% tot € 2,7 miljard werd eveneens een nieuw record gezet (2009: € 2,2 miljard). Deze bijzondere prestaties zijn mede toe te schrijven aan een zeer sterk operationeel jaar en aan de bijdrage van SMIT Internationale N.V. ten gevolge van de acquisitie.

Het bedrijfsresultaat (EBIT) steeg met 61% tot € 401,9 miljoen (2009: € 249,3 miljoen). De kernactiviteit Baggeren & Grondverzet heeft een uitzonderlijk sterk resultaat behaald mede door kwalitatief sterke projecten in het orderboek, een succesvol operationeel jaar en de afwikkeling van een aantal projecten. In het resultaat is eveneens een bate van € 33,6 miljoen voor belastingen opgenomen verbandhoudend met de afwikkeling van een aantal langlopende verzekerings- en andere materieel-gerelateerde claims. Daarenboven is in het bedrijfsresultaat (EBIT) inbegrepen een bijdrage uit de SMIT bedrijfsonderdelen, geschoond voor eenmalige acquisitiegerelateerde lasten, van € 72,1 miljoen. Het resultaat van de SMIT activiteiten lag in verhouding tot de vergelijkbare periode vorig jaar lager.

De omvang van de orderportefeuille bedroeg per saldo eind 2010 € 3.248 miljoen (ultimo 2009: € 2.875 miljoen) inclusief de orderportefeuille van SMIT.

Peter Berdowski, CEO:

"We kijken met enige trots terug op een historisch jaar. 2010 stond in het teken van het 100-jarig bestaan van Boskalis, maar was ook het jaar waarin wij SMIT succesvol hebben binnengevaren. Bovendien was 2010 ook financieel een uitzonderlijk goed jaar.

Afgelopen jaar hebben we bij de baggeractiviteiten zeer nadrukkelijk profijt gehad van ons selectief projecten aannamebeleid van de afgelopen jaren. Daardoor zijn we in staat geweest historisch hoge marges te realiseren op de werken uit het orderboek en projecten uit het verleden. Dat alles onder verslechterde marktomstandigheden. De hoeveelheid werk in de markt stagneerde terwijl de capaciteit toe nam. Toch zijn de marktvooruitzichten voor de middellange termijn gunstig. Met name door grootschalige investeringsplannen in de olie- en gasindustrie en door wereldwijde havenontwikkelingen.

De aanwinst van SMIT levert een goede bijdrage aan het resultaat. Ook belangrijk is het enthousiasme en de snelheid waarmee de twee organisaties inmiddels samenwerken. Om focus te geven aan de groep in haar nieuwe samenstelling en prioriteiten te stellen aan onze groeiambities hebben wij een nieuw driejarig business plan opgesteld dat we binnenkort zullen presenteren. Met dat plan leggen we het fundament voor de verdere uitbouw van ons prachtige bedrijf."

Vooruitzichten
De financiële positie van Boskalis is ook na de acquisitie van SMIT zeer solide. Voor 2011 wordt rekening gehouden met een investeringsbedrag van circa € 350 miljoen. De investeringen kunnen uit de eigen kasstroom worden betaald.

In het licht van de huidige marktomstandigheden en door het projectmatige karakter van een belangrijk deel van onze activiteiten is Boskalis niet in staat op dit moment al een kwantitatieve jaarverwachting af te geven. Wel gaan ze er vanuit dat men het historisch jaarresultaat van 2010 in 2011 niet zal evenaren. Op basis van de huidige inzichten beschouwt Boskalis 2011 als een overgangsjaar, van knellende marktomstandigheden naar positievere vooruitzichten op de middellange termijn.

Deel dit bericht met je vrienden!