dinsdag 26 oktober 2021

Alles over Papendrecht

Herman Nieuwstraten: Regionaal samenwerken is balanceren op een koord

5 april 2011

PAPENDRECHT - “Lokaal wat lokaal kan en regionaal wat regionaal moet”, wethouder Herman Nieuwstraten begint met deze meest bekende slogan wanneer hij zijn betoog start over het nut en de noodzaak van de Drechtsteden. Als wethouder van Papendrecht heeft hij onder meer de regionale samenwerking in zijn takenpakket zitten. Saillant detail is dat hij namens het Papendrechts Algemeen Belang (PAB) in het gemeentebestuur zit, een partij die van oudsher zeer kritisch staat tegenover samenwerking binnen de Drechtsteden.
 
“De samenwerking wringt weleens, want ik voel me in de eerste plaats wethouder van Papendrecht, en niet van de Drechtsteden”, vervolgt Nieuwstraten. Maar ondanks die nadruk op de plaatselijke identiteit vindt hij dat samenwerking binnen de Drechtsteden noodzakelijk is om alle taken goed te kunnen blijven uitvoeren. Ook nu hij van de Papendrechtse gemeenteraad een motie op zijn bord geschoven gekregen heeft die benadrukt dat de gemeenteraad van Papendrecht samen met de andere gemeenteraden binnen de Drechtsteden de regie willen behouden over wat er in de regio gebeurt.
 
Als voorbeeld voor de noodzaak om samen te werken in de Drechtsteden noemt Nieuwstraten de sociale dienst. “We werden kwetsbaar, want we hadden slechts een handjevol mensen op die afdeling werken, terwijl de taken steeds ingewikkelder werden. Het Rijk schoof steeds meer verantwoordelijkheden naar de gemeente toe, zonder dat er financiële vergoedingen tegenover stonden. We moesten dus wel samenwerken op dat terrein.”
Het liefst zou hij als Papendrechtse bestuurder overigens wat meer zeggenschap behouden over de Sociale Dienst Drechtsteden, maar dat blijkt in de praktijk (nog) niet mogelijk te zijn. “We wilden vorig jaar een extraatje geven aan 164 Papendrechters die de dupe zouden worden van een bepaalde regeling van de sociale dienst, maar dat bleek niet mogelijk te zijn. Alhoewel, het zou wel kunnen, maar tegen heel hoge kosten. Dat was het niet waard.”
 
Log apparaat
De Drechtsteden blijken soms een log apparaat te zijn, waar maatwerk moeilijk geleverd kan worden. “Daarom hebben we besloten om voorlopig geen nieuwe ontwikkelingen op te pakken, maar eerst de huidige taken beter te organiseren. Op die manier gaan we proberen te bewijzen dat we als Drechtsteden te vertrouwen zijn en ons werk goed kunnen doen.”
 
Voor wat betreft enkele afdelingen moet bijvoorbeeld eerst de nieuwe gezamenlijke computersystemen eens goed gaan functioneren. Daarnaast is het de wens van de gemeente Papendrecht om de steeds verdergaande samenwerking van het ambtelijk apparaat voorlopig stop te zetten. “Als de minder goed draaiende onderdelen van de Drechtsteden straks goed op gang zijn gekomen, betekent dat niet dat we daarna op alle terreinen verder gaan met de samenwerking”, verzekert Nieuwstraten. Telkens zal de afweging gemaakt worden wat nuttig en noodzakelijk is voor Papendrecht.
 
Het is volgens Nieuwstraten niet zo dat inwoners van Papendrecht nu of straks voor elk ‘wissewasje’ naar Dordrecht moeten. “Alle loketten behalve die van de Sociale Dienst zijn hier in Papendrecht gevestigd.”
Nieuwstraten erkent dat het prettiger zou zijn geweest wanneer ook het loket van de Sociale Dienst behouden was gebleven voor Papendrecht. Nu moet de reis ondernomen worden naar Dordrecht. “Gaandeweg leren we wat goed is en wat we beter zouden kunnen doen. Niet op alle terreinen willen we samenwerken. Het is belanceren op een koord. Als je te weinig samen doet, houd je geen bestuurskracht meer over. Als je teveel samen doet, verlies je je zelfstandigheid.”
 
Nieuwstraten vindt Papendrecht stevig genoeg om wijze keuzes te maken over de samenwerking binnen de Drechtsteden. “We kunnen heel goed zelf beslissen over de euro’s, ons beleid en wat we met onze grond doen.” De wethouder ziet voor Papendrecht zelfs een centrale, leidende rol weggelegd. “Want we hebben de meeste beursgenoteerde bedrijven in de regio, en we bieden het beste onderwijs van Nederland.”
 
Identiteit
Hij vervolgt: “De identiteit van Papendrecht wordt voor een groot deel bepaald door het eigen gemeentebestuur. Wij vinden het als vijf wethouders van Papendrecht belangrijk om zichtbaar te zijn en de belangen van onze inwoners goed te behartigen. En daarbij is het belangrijk om samen te werken binnen de Drechtsteden. Dat verbetert de kwaliteit van onze dienstverlening en zorgt ervoor dat we efficiënter kunnen werken.”
 
”Er wordt vaak gesproken over alles wat er mis gaat binnen de Drechtsteden. En dat is prima, want dingen die niet goed gaan moeten verbeterd worden. Maar er gaat natuurlijk ook heel veel goed. Die verhalen vertellen we eigenlijk te weinig.”

Deel dit bericht met je vrienden!