maandag 19 april 2021

Alles over Papendrecht

Gemeente Papendrecht voor rechtbank om beheer kunstcollectie Luigies

19 mei 2011 (door Hans Huisman)

PAPENDRECHT - Afgelopen woensdag 18 mei 2011 heeft de Rechtbank Dordrecht een tussenvonnis gewezen in de procedure die één van de erfgenamen van de overleden kunstverzamelaar Luigies had aangespannen tegen de gemeente Papendrecht, die destijds de kunstcollectie geschonken kreeg. Deze erfgenaam vindt dat de gemeente Papendrecht niet goed voor de collectie heeft gezorgd en dus in strijd met de schenkingsvoorwaarden heeft gehandeld.
 
In het vonnis valt een aantal zaken op.
 
De gemeente had gesteld dat de eisende partij niet bevoegd was om deze procedure in te stellen, maar met het overleggen van een akte van erfrecht is dat verweer prijsgegeven.
 
Hoewel het een schenking is (en dat is geen zgn. wederkerige overeenkomst, die ontbonden kan worden) zijn er wel tegenprestaties bedongen destijds (expositie en beheer van de collectie, koop door de gemeente van een bungalow van Luigies). Om die reden past de rechtbank toch de regeling toe inzake ontbinding van wederkerige overeenkomsten. Iedere tekortkoming geeft het recht tot ontbinding, maar de Rechtbank wil nader worden voorgelicht om te kunnen beoordelen of er wel een tekortkoming is.
 
De gemeente moet nu een volledige inventarisatie overleggen van de collectie (dit omdat drie werken vermist zouden zijn en dat zou een tekortkoming kunnen opleveren) en ook moet de gemeente ingaand welke schade in 2005 precies is opgetreden, hoe die verholpen is en welke maatregelen er zijn genomen om toekomstige schade te voorkomen. Permanente tentoonstelling is niet overeengekomen en dat levert dus ook geen tekortkoming op, ook al heeft de eiseres dat wel betoogd.
 
De advocaat van de gemeente krijgt een aantal berispingen, want argumenten/verweren waren te laat ingebracht, stellingen onvoldoende onderbouwd, etc.).
 
Over de tegenvordering (de gemeente had wijziging van de overeenkomst gevraagd, zodat de collectie ook in Dordrecht tentoongesteld kan worden, waartoe de schenkingsakte nu geen mogelijkheid biedt) laat de rechtbank zich nog niet uit. De andere tegenvordering (de gemeente had gezegd dat niet de gehele collectie is overgedragen en dat er werken ontbreken) lijkt te worden afgewezen. De zaak is verwezen naar de zitting van 15 juni 2011, op welke datum de gemeente nadere informatie moet overleggen. Wordt vervolgd dus.

Zie ook:

Lees meer over:

gemeente luigies
Deel dit bericht met je vrienden!