donderdag 26 november 2020

Alles over Papendrecht

Drie gemeenten maken gezamenlijk Wmo-beleidsplan

27 mei 2011 (door Ad van Herk)

PAPENDRECHT /  ALBLASSERDAM  / SLIEDRECHT- De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) heeft tot doel dat alle inwoners, kwetsbare in het bijzonder, zo zelfstandig mogelijk kunnen functioneren in de samenleving. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor deze ‘maatschappelijke ondersteuning’. Zij stellen daarom eens in de vier jaar een Wmo-beleidsplan op waarin plannen voor de komende periode worden beschreven.

De gemeenten Alblasserdam, Papendrecht en Sliedrecht werken samen om een gemeenschappelijk Wmo-beleidsplan op te stellen voor de periode 2012 tot en met 2015. Ook de lokale Wmo-adviesraden worden hierbij betrokken. Doordat in de drie gemeenten op het gebied van de Wmo veelal dezelfde maatschappelijke partners actief zijn, vertonen de afspraken die daarmee gemaakt worden veel overeenkomsten. Een gezamenlijk plan waarin de afspraken worden gebundeld, lijkt dan ook logisch.

Terwijl het accent nu nog vooral ligt op beperkingen van mensen, komt in het nieuwe beleidsplan meer nadruk te liggen op zelfredzaamheid, participatie en kwetsbaarheid. Niet het opheffen van de beperking is het primaire doel, maar ervoor zorgen dat mensen met een beperking in de samenleving kunnen functioneren. Eigen verantwoordelijkheid, eigen kracht, omgeving en netwerk (familie, vrienden, buren) zullen belangrijke uitgangspunten zijn. De gemeenten zullen zich de komende jaren met name richten op kwetsbare burgers die zichzelf met behulp van hun netwerk niet meer kunnen redden.

In 2008 hebben alle gemeenten een vierjarig Wmo-beleidsplan vastgesteld. Op dit moment zijn de voorbereidingen voor een nieuw beleidsplan voor 2012-2015 gestart. De opstelling van het beleidsplan is een interactief proces waarbij partners en inwoners worden betrokken. Zoals al aangegeven zullen de Wmo-adviesraden hierbij een belangrijke rol spelen.

Lees meer over:

WMO
Deel dit bericht met je vrienden!