Monday 27 September 2021

Alles over Papendrecht

Gemeente Papendrecht behaalt positief resultaat over 2010

13 juli 2011 (door Hans Huisman)

PAPENDRECHT - De gemeente Papendrecht heeft over 2010 een positief resultaat van € 1,1 miljoen, zo is te lezen in het Jaarverslag 2010.

Na verrekening van stortingen en onttrekkingen uit diverse gemeentelijke reserves wordt de gemeenteraad voorgesteld het resterende deel van ruim € 1,9 miljoen toe te voegen aan de algemene reserve ter versterking van het weerstandsvermogen.

Dit is met name mogelijk door enkele incidentele meevallers in 2010 namelijk extra opbrengsten onroerende zaak belasting door meer areaal, boekwinst op de verkoop aandelen Netwerk en een voordelige afrekening over 2009 van de WMO huishoudelijke hulp.

Lees meer over:

jaarverslag
Deel dit bericht met je vrienden!