Tuesday 21 September 2021

Alles over Papendrecht

Een vijfde peuterspeelzaal van Wasko in Papendrecht

6 september 2011

PAPENDRECHT - Met ingang van het nieuwe schooljaar heeft Wasko de christelijke peuterspeelzaal Het Visje in Papendrecht overgenomen. Het Visje is enkele jaren geleden opgericht door Sonja Vat, die het met veel persoonlijke inzet en gedreven vrijwilligers heeft opgebouwd.

Door de toenemende kwaliteitseisen die aan het peuterspeelzaalwerk worden gesteld, en de groei van het aantal kindplaatsen op Het Visje, hebben Wasko en Sonja Vat voor de zomervakantie overeenstemming bereikt over de overgang van de peuterspeelzaal naar Wasko. 

Het Visje is de vijfde peuterspeelzaal van Wasko in Papendrecht. Voor de kinderen en de ouders blijft Het Visje zoals het was: dezelfde leidsters, dezelfde identiteit en dezelfde pedagogische benadering. De leeftijd waarop de kinderen naar ’t Visje mogen komen is evenals bij de andere peuterspeelzalen van Wasko 2 jaar en 6 maanden. Inschrijven kan vanaf 1 jaar.
De peuterspeelzaal blijft gehuisvest in de Troelstrastraat 100 in Papendrecht naast de Augustinusschool.

Wilt u uw kind aanmelden bij Het Visje? Dan kunt u contact opnemen met Wasko, afdeling Plaatsingen, telefoonnummer: 078 – 6157165.
U kunt ook op de Waskosite terecht www.wasko.nl

Lees meer over:

wasko peuterspeelzaal visje
Deel dit bericht met je vrienden!