Thursday 23 September 2021

Alles over Papendrecht

Watertekort op de rivieren

29 november 2011 (door Hans Huisman)

ZUID-HOLLAND - Nederland heeft momenteel te maken met een periode van watertekort op de rivieren. Er is de laatste periode weinig neerslag gevallen, ook in het stroomgebied van de rivieren in Duitsland. Hierdoor is er sprake van aanhoudende lage rivierwaterstanden. Ook de komende dagen wordt weinig neerslag van betekenis verwacht.

Waterschap Rivierenland streeft er naar de waterstanden in de polders op normaal winterpeil te houden.

Het bij de Pannerdensche kop gelegen drijvend gemaal ‘de Pannerling' kan door de lage waterstand van de Rijn slechts geringe waterhoeveelheden innemen en doorvoeren naar de achtergelegen poldergebieden in de Betuwe en de Tielerwaard. Om voldoende waterinname te verkrijgen verplaatst Waterschap Rivierenland nu het drijvend gemaal 6 meter rivierwaarts. Door middel van extra buizen kan het gemaal dan voldoende water uit de Rijn naar het achtergelegen gebied pompen.

Omdat de komende tijd het watertekort lijkt aan te houden, kijkt Waterschap Rivierenland vooruit en inventariseert mogelijke knelpunten en oplossingen. Daarnaast treft het waterschap waar nodig voorbereidingen.

Lees meer over:

waterschap water rivieren
Deel dit bericht met je vrienden!