zondag 28 februari 2021

Alles over Papendrecht

Uitbreiding alcoholverbod centrum Papendrecht

8 oktober 2012

PAPENDRECHT - Burgemeester en wethouders maken op grond van artikel 3:42 Algemene wet bestuursrecht bekend dat zij op 4 oktober 2012, ter uitvoering van artikel 2:48, tweede lid van de APV het volgende besluit hebben genomen. Het hieronder genoemde gebied, gelegen binnen de bebouwde kom van de gemeente Papendrecht, is aangewezen als gebied waar een alcoholverbod van kracht is:
- Centrum, afgebakend door de volgende straten en het aangrenzend openbaar gebied:
- Vondellaan tussen de Veerweg en de Constantijn Huygenslaan
- Constantijn Huygenslaan
- Markt
- P.C. Hooftlaan gelegen aan de zijde van het bejaardencentrum De Rietgors
- De groenstrook rondom het bejaardencentrum De Rietgors
- Schoolstraat gelegen tussen achterzijde van het bejaardencentrum De Rietgors, de Markt en de Schooldwarsstraat
- Schooldwarsstraat
- Westeind vanaf huisnummer 66 tussen de Schooldwarsstraat en de Oude Veer
- Oude Veer
- Bosch tot en met huisnummer 50
- De Overtoom
- Weteringsingel tussen De Overtoom en de P.C. Hooftlaan
- Veerweg tussen Weteringsingel en Vondellaan

Hiermee is het bestaande alcoholverbod in het gebied winkelcentrum De Meent uitgebreid.

Dit alcoholverbod betekent dat het nuttigen van alcoholhoudende drank of het bij zich hebben van aangebroken flessen, blikjes en dergelijke met alcoholhoudende drank verboden is.

Het alcoholverbod geldt niet voor:
•- terrassen die behoren bij een horecabedrijf in de zin van artikel 1 van de Drank- en horecawet
- •plaatsen waarvoor een ontheffing is verleend als bedoeld in artikel 35 van de Drank- en horecawet
- •privé-terreinen

Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na de openbare bekendmaking.

Dit besluit is opgenomen in het Centraal regelingenbestand. Dit bestand ligt voor een ieder kosteloos ter inzage in de burgerleeskamer van het raadhuis, Markt 22 te Papendrecht. Een ieder kan op verzoek tegen betaling van een bedrag aan leges een afschrift verkrijgen van genoemd besluit.

Deel dit bericht met je vrienden!