Monday 20 September 2021

Alles over Papendrecht

Ad Tromp neemt voortouw in werven vrijwilligers kinderboerderij

15 oktober 2012

PAPENDRECHT - In de afgelopen commissievergadering van 4 oktober 2012 ontvouwde namens het college, de verantwoordelijk  wethouder Koppenol, de plannen voor de kinderboerderij ”Papenhoeve”, zoals ook neergelegd in het rapport: Toekomstplannen kinderboerderij in Papendrecht. Zie ook links onder voor meer informatie.

Papendrechter Ad Tromp wil graag dat de kinderboerderij "nieuwe stijl" een succes wordt en roept daarom inwoners van Papendrecht op zich aan te melden als vrijwilliger voor de op te richten stichting.

Hieronder de oproep van Ad met eerst wat extra informatie en zijn mening hierover:

De kern is:                                                                                                                      

1. De bezuiniging van € 100.000 blijft overeind
                                                                                
2. De kinderboerderij blijft open, men beoogt nieuwbouw voor een bedrag van € 625.000, waarvoor een krediet zal worden gevraagd aan de raad voor € 540.000. Door nieuwbouw verwacht men lagere lasten voor de toekomst. Blijft het wel binnen dit bedrag gelet eventuele vervuilde grond door de vorige activiteiten op deze plek en de kosten van externen?

3. Men zal zelfstandig verder moeten, dus als stichting. De stichting wordt verantwoordelijk  voor de dagelijkse gang van zaken, activiteiten, beheer, onderhoud en zal op zoek moeten naar gelden bij sponsors of op andere wijze geldmiddelen moeten verkrijgen. Ook het betaalde personeel  (hoeveel nog?) zal hier worden ondergebracht. De gemeente blijft eigenaar van grond en opstallen. De stichting krijgt een jaarlijkse subsidie van € 171.000 en dat is het.

4. Deze stichting zal weer een andere stichting , bijvoorbeeld “vrienden van de kinderboerderij  Papenhoeve” oprichten om  deze fondsen te werven.

5. De wethouder heeft voor het te vormen  stichtingsbestuur een paar prominenten uit Papendrecht met wortels in management  blijkbaar al bereid gevonden, maar de namen mogen we nog niet weten. Een businessplan of alles wel uitvoerbaar is voor de op te richten stichting is er nog niet.  Wie stapt er nu in deze tijd in een stichting waar reeds 100.000 euro wordt bezuinigd? Of het geld bij het bedrijfsleven op dit moment voor sponsoring volop op de plank ligt. De Raad wordt wel gevraagd om met de vele vragen die er zijn  met de nieuwbouwplannen akkoord te gaan .  Hoeveel gemeenschapsgeld gaat dit uiteindelijk straks kosten. Waarom niet wat rustiger aan en haal eerst eens die druk van die bezuiniging eraf.
                                               
6. Kijkend naar het rapport zijn er nog veel onduidelijkheden en met name onzekerheden, voor het personeel en ook de thans aanwezige dieren. Voor het personeel omdat bij nieuwbouw de kinderboerderij dicht gaat voor een jaar en er slechts één FTE (nu 2 en ½) beoogd wordt. Vrijwilligers en cliënten van Gemiva (met een lichamelijke of een verstandelijke handicap) zullen onder begeleiding  het grootste deel van het dagelijkse  onderhoud  moeten gaan doen. De verantwoordelijkheid leggen op één fulltimer lijkt verder uiterst krap  en onverantwoordelijk.
Kortom op alle gebied zijn er nog veel vragen. Dat de kinderboerderij blijft is een feit. Maar nu nog in welke vorm, grootte, soorten dieren en ook misschien wel de openingstijden. Nu nog alle dagen. De bijna 40.000 bezoekers moeten dit allemaal maar afwachten.

Wat mij wel erg heeft gestoord is het volgende; het rapport is opgemaakt door een extern bureau, dus dat heeft al weer extra kosten gekost en ook in het vervolgtraject ( bouw etc) zal er een extern buro worden ingeschakeld. Wat gaat dit allemaal niet extra kosten voor het doel van een bezuiniging op jaarbasis van 100.000 euro ! Leg dit eens uit!

En wat als het niet goed gaat met de stichting? Want ook dit stichtingsbestuur zijn vrijwilligers. Nou dan gaat alles weer naar de gemeente. Ik snap niet wat er allemaal overhoop wordt gehaald  voor deze bezuinigingsmaatregel van dit  college. Ik vraag me echt af of het niet simpeler kan. Als de foundation, lees sponsorgelden uit de vrienden van de kinderboerderij moeten komen dan kan deze stichting nu toch ook al opgericht worden? Kijk dan bijv. op een later termijn naar het plan of de exploitatie zelfstandig zal moeten. Want wat als de nieuwbouw tegenvalt in kosten? Dan zijn alle cijfers weer anders en heeft de beoogde stichting een nog grotere hypotheek voor zij al begonnen is. Kortom  raadsleden: kijk nog eens goed naar de plannen en vele vragen en beslis niet overhaast. Moet besluitvorming nu echt al op 6 december a.s.? Houdt de kinderboerderij vooralsnog geheel in gemeentehanden!

Beroep op de inwoners en bedrijfsleven:
Toch zou ik de inwoners van Papendrecht, er hebben destijds ruim  5100 personen hun handtekening gezet voor behoud van de kinderboerderij, willen vragen of zijn fan of vriend zouden willen worden voor laten we zeggen vanaf € 5 of € 10 euro per jaar.
Ook bedrijven mogen nu al reageren of zij delen van de nieuwe  boerderij willen sponsoren/adopteren of vriend willen worden en/of vrijwilliger. Kijk dan hebben we al een indruk in deze toch wel (economische) moeilijke tijd of bevolking en bedrijfsleven de plannen van dit college mede vorm willen geven.

Reactie graag aan mij zenden (thuisadres of email), dan kan ik deze bij de volgende vergadering op 22 november de raadsleden en wethouder een beeld geven wat er leeft in Papendrecht op dit vlak en de nieuwe vrienden alvast doorgeven aan de wethouder.
Verder is er een inloop-informatie avond op het gemeentehuis op maandag 22 oktober a.s

Reactie
- Ja, ik wordt fan/vriend van de kinderboerderij Papendrecht voor 5 of 10 euro
- Ja, ik wil vrijwilliger worden
- Naam/adres:
- Dit zenden aan:  tromp.an@zonnet.nl
- Of: Berkenhof 17, 3355 AC Papendrecht

Alvast bedankt als u reageert. Ik ben benieuwd naar het aantal reacties.
Ad Tromp/Papendrecht

Deel dit bericht met je vrienden!