dinsdag 28 september 2021

Alles over Papendrecht

Lijst Lammers stelt vragen over reclamebeleid in de openbare ruimte

26 februari 2013

PAPENDRECHT - Ruud Lammers haakt in op de discussie die ontstaan is over aanstootgevende posters in bushokjes in onze gemeente: Lijst Lammers stelt: "We leven in een oversekste maatschappij, waarin de beelden een prominente rol voor zich opeisen. Onze (Westerse) cultuur is doordrenkt met deze beelden. De commerciële machten die hierachter schuil gaan opereren in een geglobaliseerde en losgeslagen, over sociaal geliberaliseerde omgeving, waarin seks, (soft-)drugs en overmatige alcohol consumptie zeer schadelijke en dus nadelige invloeden doen gelden, niet alleen op onze jeugd, maar op ons allemaal".

In dit kader stelt de lijst Lammers onderstaande vragen aan de gemeenteraad:

- Wat verstaat het college in dit verband onder ‘aanstootgevend’?
- Heeft de gemeente Papendrecht eigenlijk (nog) wel invloed op het reclamebeleid, in de openbare ruimte, en zo ja, waaruit bestaat deze invloed?
- Kan de gemeente Papendrecht [ heel concreet ] aanstootgevende reclameposters op bushokjes verbieden en zo ja, waarom wordt van dit middel geen of onvoldoende gebruik gemaakt? Is er eventueel sprake van een handhavingsprobleem?
- Is het college van B&W bereid beleid tot ontwikkeling te brengen, en dat aan de Raad voor te leggen, dat reclame-uitingen die aanstootgevend zijn uitsluit?

- Welke stappen kunnen inwoners van Papendrecht nemen, die zeggen hinder te ondervinden van reclame-uitingen die aanstootgevend zijn?
- Is het college eventueel bereid een meldpunt aanstootgevende reclame in de openbare ruimte open te stellen en de meldingen periodiek met de Raad te evalueren?

Lees meer over:

posters lijst lammers commercie
Deel dit bericht met je vrienden!