Saturday 18 September 2021

Alles over Papendrecht

Ruud Lammers dreigt met motie van wantrouwen tegen wethouder Reuwer

4 oktober 2013 (door Hennie van der Zouw)

PAPENDRECHT - HVC, de vuilverbrander en de energieproducent, die eigendom is van 6 waterschappen en 48 gemeenten (waaronder Alblasserdam en Papendrecht) kwam recent in het nieuws in verband met de enorme schuldenlast van 1 miljard euro. Deze schuld is voor een deel ontstaan door deelnames in verschillende windenergie projecten. De Lijst Lammers heeft hierover vandaag enkele vragen aan het College van B&W van Papendrecht gesteld.

Ruud Lammers legt uit: "Kijken we naar de bezoldiging van de directeur van HVC, op pagina 115 van het jaarverslag, dan zien we dat deze in 2011 op een niveau lag van € 270.000,-. Exclusief auto van de zaak. Dit betekent dat het salaris van de directeur van HVC, dat een semipublieke overheidsinstelling is, ruim 20% boven de bezoldigingsnorm ligt waar zelfs het Drechtstedenbestuur zijn goedkeuring nog aan zou kunnen hechten".

De fractie Lammers roept daarom het College van B&W van Papendrecht op om hierover als gemeentelijk aandeelhouder zeer krachtig de nodige kritische opmerkingen naar voren te brengen en het salaris van de eenhoofdige directie aan te doen laten passen aan de breed aanvaarde richtlijnen van de Wet Normering bezoldiging Topfunctionarissen publieke en semipublieke sector. 

Naar aanleiding van de vergadering van de Commissie Ruimte van woensdag 2 oktober heeft de Lijist Lammers nog wat opmerkingen in een memo gezet waarin de fractie onder andere opmerkt dat ze zaken omtrent het salaris van de directeur van HVC helder wil krijgen, en ze vindt dat het College door wethouder Reuwer niet volledig is geinformeerd omtrent deze kwestie. Inmiddels heeft de fractie Lammers de betreffende wethouder om opheldering van de kwestie omtrent de hoogte van het salaris van de directeur van HVC gevraagd.

Vanochtend, vrijdag 4 oktober stelt de fractie Lammers in een kort persbericht: "Als wethouder Reuwer niet op het verzoek van de fractie Lijst Lammers ingaat, dan zal de fractie een motie van wantrouwen tegen wethouder Reuwer overwegen in te indienen".

Zie ook:

Lees meer over:

HVC joke reuwer Ruud Lammers
Deel dit bericht met je vrienden!