Thursday 23 September 2021

Alles over Papendrecht

Programmabegroting 2014

16 oktober 2013

PAPENDRECHT - De Programmabegroting 2014 voor Papendrecht is bekend, en heeft een nagenoeg zelfde indeling als de Programmabegroting 2013. In de bijlagen is de stand van zaken met betrekking tot de indicatoren, de heroverwegingen en de actiepunten uit het collegeprogramma opgenomen.
 
De procedure voor vaststelling van de Programmabegroting 2014 is als volgt:

Behandeling van de ontwerpbegroting 2014 vindt in alle drie de raadscommissies plaats. Voorstel is om op 28 oktober 2013 in de commissie ABZ  het programma Bestuur en Regio en de verplichte paragrafen, waaronder de financiële begroting in bespreking te nemen, 30 oktober de commissie Ruimte met als aandachtsgebied het programma Ruimte en 31 oktober de commissie Samenleving met als aandachtsgebied het programma samenleving.
 
Op 7 november 2013 wordt de begroting behandeld in de gemeenteraad.

Zie hier de complete Programmabegroting 2014.
 

 

Deel dit bericht met je vrienden!