dinsdag 28 september 2021

Alles over Papendrecht

Van Tweeën Eén: 'EIC-onderzoek (mailcheck) en inventarisatie naar participatie bij gemeenten'

14 november 2013 (door Hennie van der Zouw)

DRECHTSTEDEN - Drs. Arno Jansen meldt het volgende: 'In de afgelopen maanden is onderzoek verricht naar de wijze waarop gemeenten hun emailverkeer afhandelen en daarnaast is er een inventarisatie gemaakt rond (burger)participatie'. 

Enkele conclusies.
'Uit het EiC-onderzoek (mailcheck) blijkt onder andere dat gemeenten naar willekeur de Wob toepasselijk verklaren, vaak geen disclaimer gebruiken en vaak erg laat reageren op eenvoudige vragen'.

'Bij (burger)participatie lijken gemeenten stil te staan: men valt grotendeels terug op oude en vertrouwde methoden en slechts schoorvoetend worden nieuwe (digitale) vormen geprobeerd. Van een deelnemen van gemeenten aan particuliere initiatieven (overheidsparticipatie) is nauwelijks sprake. En ondanks de kosten die met het opzetten en uitvoeren van een gemeentelijk participatiebeleid gemoeid zijn is er geen enkele gemeente die de effecten ervan op de participatiegraad meet. En dat is met het oog op de steeds lager wordende opkomst bij gemeenteraadsverkiezingen minimaal zorgelijk te noemen'.

Op deze pagina's kunt u het onderzoek bekijken: Eerste Indruk Check.

Bron: Drs. A.M.J.M. Janssen.

Deel dit bericht met je vrienden!