dinsdag 28 september 2021

Alles over Papendrecht

Bekendmaking inspraak Richtlijnen Buitenreclame Papendrecht

21 november 2013 (door Hennie van der Zouw)

PAPENDRECHT - Burgemeester en wethouders van Papendrecht maken op grond van de Inspraakverordening 2004, artikel 4, eerste lid, bekend dat zij de Richtlijnen Buitenreclame Papendrecht ter inzage hebben gelegd. Richtlijnen Buitenreclame Papendrecht worden na afloop van de ter inzage ter vaststelling voorgelegd aan de gemeenteraad.

Het betreft gemeentelijk beleid waarin de uitgangspunten staan welke vormen van buitenreclame voor de gemeente Papendrecht wenselijk zijn en worden toegestaan op basis van vergunningverlening.

Van 13 november 2013, gedurende een periode van vier weken, liggen de concept richtlijnen ter inzage. Belanghebbenden kunnen gedurende deze periode hun zienswijze schriftelijk naar voren brengen. De schriftelijke zienswijzen kunnen worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders van Papendrecht, Postbus 11, 3350 AA Papendrecht of per e-mail: info@papendrecht.nl o.v.v. zienswijze richtlijnen buitenreclame Papendrecht.

Deel dit bericht met je vrienden!