Sunday 26 September 2021

Alles over Papendrecht

PAB: "Het belang van... de politieke agenda"

12 december 2013

PAPENDRECHT - PAB: "Nummer 5 in een reeks discussiestukjes waarmee het Papendrechts Algemeen Belang (PAB) aangeeft welke onderwerpen van belang zijn. Deze keer een op het oog saai onderwerp, maar schijn bedriegt. Via raadsleden en fracties is het immers voor iedereen mogelijk om relevante onderwerpen op de politieke agenda te plaatsen. Het PAB blijft luisteren, ook via Papendrechts.Algemeen.Belang op facebook."

"Zonder agenda geen structuur aan een raadsvergadering", aldus het PAB. "Zie daar het belang van een goed opgestelde agenda. Maar: wie bepaalt nu wat er op de agenda komt? En wat er wordt besproken? Het antwoord is simpel: in principe de raadsleden zelf. De uitwerking is minder eenvoudig en gaat via een agendacommissie, die de planning van de onderwerpen bepaalt".

"De meeste onderwerpen op de politieke agenda komen", volgens het PAB, "uit de ambtelijke en bestuurlijke organisaties van Papendrecht en Drechtsteden. Achter deze agendapunten schuilen vaak dikke ambtelijke stukken. Allerlei visiedocumenten, beleidsplannen, begrotingen en verantwoordingsrapportages, waarvan een groot deel ook goedkeuring van de raad vergt. Slechts een klein deel van de onderwerpen wordt ingebracht door de raadsleden zelf".

"Een goed samengestelde politieke agenda is belangrijk. Niet altijd loopt dit goed en soms schiet het door. En dan loop je het risico dat mensen afhaken, zeker als hun punt niet op de agenda staat. Nog afgezien van het detailniveau van de besprekingen: vaak weten alleen financiële
experts nog waarover het gaat. Op dat moment haakt het publiek af en speelt de aanwezige journalist een online kaartspelletje op zijn iPad". Aldus het PAB. 

"Als raadsleden agendapunten aandragen staat niet altijd de inhoud van een dossier voorop. Er komen weer verkiezingen aan, nietwaar? Op zichzelf hoort dit bij de politieke werkelijkheid. Maar zonder goede voorbereiding blijft het agendavulling. Interessante onderwerpen, zoals de beloning
van topbestuurders, worden dan maar al te vaak telkens doorgeschoven naar de volgende vergadering. En dat is dan weer tijdverspilling in het huis van de democratie".

Het PAB vervolgt: "In de Drechtraadvergaderingen staan vaak onderwerpen op de agenda waar van tevoren behoorlijk wat ambtelijke tijd en dus geld in is gaan zitten. Toch is er vaak sprake van slechts een beperkte meerwaarde. Zoals bij een nieuwe detailhandelsvisie. Net als bij de vorige moet het niet verbazen dat deze nog voor de vaststelling ervan alweer wordt ingehaald door een sterk veranderd economisch tij of het creatief handelen van commerciële partijen".

"Zeer discutabel is" volgens het PAB, "in ieder geval waarom de drechtraad wel verschillende vergaderingen kan wijden aan een oeverloze discussie rond de eigen vergaderlocatie en koude gehaktballen bij een veel te duur gecaterde gezamenlijke maaltijd, maar tot drie keer toe een belangrijke brief van minister Plasterk over het democratisch gehalte van de drechtsteden niet op de agenda kan plaatsen. De politieke rol van een agendacommissie moet kennelijk niet worden onderschat".

Voor het PAB blijft de inhoud voorop staan. "Relevante en interessante onderwerpen voor Papendrecht en haar inwoners worden altijd door ons opgepakt. En waar mogelijk door ons op de politieke agenda geplaatst". Alsdus het PAB.

Lees meer over:

agenda relevant
Deel dit bericht met je vrienden!