Sunday 26 September 2021

Alles over Papendrecht

Dick de Wit: "Papendrecht wordt het lachertje van de Drechtsteden"

20 december 2013

PAPENDRECHT - Ingezonden brief:

"Wat is er mis in Papendrecht? Papendrecht dreigt zo langzamerhand het lachertje van de Drechtsteden te worden. Wat te denken van de dure cursus die B&W gevolgd hebben à raison van zo'n slordige € 30.000. Het doel van die cursus was kennelijk zo onduidelijk dat datzelfde college niet kon uitleggen, waarover het nu uiteindelijk ging....

Niet veel later moet Rob Beek -gemeentesecretaris en directeur- het veld ruimen (kosten??). B&W komt met zo'n mager persbericht dat je moet veronderstellen dat deze prominente PvdA-er minstens debet was aan het organiseren van voornoemde cursus. Misschien heeft-ie wel opdracht gegeven tot het maken van de 4 ontwerpen van Papendrechts huiskamer. Die ontwerpen zullen ook wel weer het nodige hebben gekost, maar dat valt onder de portefeuille van Richard Korteland. Bijna 2.000 reacties vanuit de burgerij op deze plannen deed deze VVD-er glimmen van trots. Kosten huiskamer € 1.000.000 (één miljoen euro!).

Neen dan Kees Koppenol. Krijgt in de regionale weekbladen heel veel ruimte om uit te leggen dat-ie zeer tevreden is over de plannen van "zijn" nieuwe kinderboerderij. Volksraadpleging? Vergeet het maar ondanks zo'n 5.000 handtekeningen van verontruste Papendrechters. Nee, gewoon lekker je eigen zin doordrijven onder het motto "voor en door de samenleving". In 2011 beweerde deze CDA wethouder nog met droge ogen dat hij er hoogst persoonlijk voor sponsoren zou zorgen en voor een stichtingsbestuur en voor behoud van werkgelegenheid en voor een duurzame kinderboerderij. Ik geloof hem niet (meer) en raadslid René van Engelen (Groen Links) heeft er ook geen vertrouwen meer in getuige zijn opmerking: "Wethouder snapt het niet!" Kosten kinderboerderij (inclusief zo'n € 50.000 aan rapportkosten) een dikke € 600.000! Ik ben benieuwd hoeveel de onderzoekskosten naar mogelijke vervuiling door de Rivierendriesprong hebben bedragen......
 
Neen, dan onze burgervader, sinds kort belast met de naleving van de Drank- en Horecawet. Hij ziet jongeren door brievenbussen plassen (in de mijne heb ik nog geen druppeltje gevonden). Korting op alcoholhoudende drank mag van hem tot maximaal 30%. En nog wat van die wilde uitspraken onder het mom van dat hij alcoholmisbruik onder jongeren wil voorkomen. Volgens hem doet 1 van 5 jongeren aan comazuipen. Stel dat we in Papendrecht 2.000 jongeren (in de leeftijds-categorie van 12 tot 15 jaar) hebben, dan zouden er zo'n slordige 400 regelmatig in het Albert Schweizer ziekenhuis liggen. Gelooft u het? Ik ben van mening dat het alcoholgebruik onder eenzame ouderen zorgelijker is, maar dat terzijde. Eindelijk was de gemeenteraad eens niet eensgezind, zelfs heerste er verdeeldheid onder de PAB-fractie. Het CDA -ja natuurlijk- vond het weer een evenwichtig voorstel, een voorstel dat gelukkig door de raad werd afgewezen. (Ik was er eerlijk gezegd niet gerust op en heb gauw 3 kratjes bier voor de prijs van 2 ingeslagen). Ach, misschien moeten we er maar weer een onderzoekje tegen aan gooien. Wellicht kan Rob Beek dat onderzoek leiden: hij zit werkeloos thuis aan een wijntje te nippen. Hopelijk schenkt onze burgervader op de nieuwjaarsreceptie nog wel een lekker biertje of wijntje, anders ben ik gauw vertrokken.
 
Ik vind dat een overheid niet moet betuttelen. Een overheid moet besturen en een overheid moet een visie tonen. Gelet op het vorenstaande ben ik de mening toegedaan dat het in Papendrecht aan dat laatste ontbreekt. Maar er gloort hoop: volgend jaar zijn er gemeenteraadsverkiezingen, wellicht kunnen we dan zorgen dat er een capabel college komt".
 
Dick de Wit

Zie ook:

Deel dit bericht met je vrienden!