Monday 20 September 2021

Alles over Papendrecht

PAB staat pal achter lokale vrijwilligers

27 december 2013 (door Hennie van der Zouw)

PAPENDRECHT - De fractie van het Papendrechts Algemeen Belang (PAB) stelt een aantal dringende vragen naar aanleiding van het besluit van het college van B&W dd. 17 december 2013 ten aanzien van de dierennoodhulp in Papendrecht. "Met het besluit wordt niet gekozen voor de lokale vrijwilligers die al jarenlang de wettelijke taak voor de gemeente uitvoeren, maar wordt daarentegen gekozen voor het regionale DierenWaarden. Er is echter alle aanleiding om dit besluit ter heroverwegen".

PAB stelt: "Bij de keuze voor DierenWaarden, gevestigd in Dordrecht, laat het college van B&W alle vrijwilligers van de Papendrechtse stichtingen die zich bezig houden met noodopvang voor dieren links liggen. Deze Papendrechtse stichtingen zijn stichting Weba en stichting Dierenambulance Papendrecht. Deze stichtingen die werken met vrijwilligers die al jaren vrijwel alle dieren in Papendrecht opvangen die noodhulp nodig hebben werken in een netwerk van specialistische opvanginstellingen".

PAB vervolgt: "De vrijwilligers worden hier niet voor betaald maar doen dit puur vrijwillig maar werken desondanks volgens de wettelijke voorschriften en op een professionele wijze aan opvang van dieren in nood. Dat het college van B&W gekozen heeft voor de stichting Dierenwaarde die in Dordrecht is gevestigd vinden de Papendrechtse stichtingen dan ook onbegrijpelijk en ze zijn dan ook verbijsterd door de keuze van het college van B&W waarbij de keuze neerkomt op een oproep aan de stichtingen zichzelf op te heffen en het vrijwilligerswerk te beeindigen".

Het PAB vindt het belang van de Papendrechtse stichtingen groot: "Vele honderden vrijwilligers, stagiaires en uitkeringsgerechtigden hebben jaarlijks een rol en daarmee belang bij goed functionerende lokale maatschappelijke organisaties. Bij de lokale stichtingen van Dierenambulance Papendrecht en WeBa zijn ruim 50 vrijwilligers (ook gastgezinnen) en tientallen stagiaires werkzaam. Ook in het kader van participatie door uitkeringsgerechtigden spelen deze stichtingen een grote rol. De beslissing om niet te kiezen voor het lokale initiatief van de twee stichtingen voor dierenopvang betekent sowieso een behoorlijke aderlating op dat vlak. De beslissing van het college van B& W is ook tegendraads aan het gemeentelijke belang en het Papendrechtse beleid van de komende jaren om Papendrechters meer te betrekken via vrijwilligerswerk, (maatschappelijke) stage en participatie vanuit een uitkeringssituatie".

Het PAB gaat verder: "Er zijn ook een aantal goede redenen om een opvang zo dichtbij mogelijk te willen hebben, het liefst in de eigen woonplaats. Denk daarbij aan aanrijtijden na een melding en de mogelijkheid om vlakbij afstand te kunnen doen van een dier als de eigenaar daar niet meer voor kan zorgen. Het belang van een eigen kenbare en zichtbare plaatselijke opvang is dus niet te onderschatten. Een op afstand geplaatste opvang zoals in Dordrecht of in Gorinchem of verder leidt automatisch tot langere aanrijtijden en meer gedumpte dieren. In Papendrecht de dierenopvang hebben is ook belangrijk om de tarieven voor eigenaars van dieren laag te houden i.v.m. de reistijd. Dit kan tientallen euro’s schelen".

Wat het PAB ook ziet is dat de lokale stichtingen drijven op de inzet van vrijwilligers, maar dat dit niets zegt over de professionaliteit, kwaliteit of continuïteit. Het betekent wel dat er van een bezoldiging geen sprake is, in tegenstelling tot DierenWaarden. Het betekent ook dat een groter deel van de gemeentelijke bijdrage en gelden van donaties en sponsoring bij de eigenlijke dierenhulp terecht komen. Door de keuze van het college wordt dit teniet gedaan.

Ook ziet het PAB een (para)commercieel belang voor Papendrecht. De beide lokale stichtingen hebben jaarlijks dierenartsennota’s (voornamelijk inentingen en bestrijding van ziekten) van plusminus 15.000 euro. Daar bovenop wordt er door de vrijwilligers nog een veelvoud van dit bedrag uitgegeven aan (speciale) voeding en verzorgingsproducten bij supermarkten en speciaalzaken. Ook het halen en brengen en de ambulancefunctie zorgt voor de nodige inkomsten voor lokale tankstations en garagehouders. Het is moeilijk in te schatten wat de financiële aderlating voor de (para)commerciële ondernemers in Papendrecht is als de vrijwillige stichtingen moeten stoppen maar gering is deze zeker niet.

Het PAB kan er niet mee leven dat de Papendrechtse vrijwilligers die zich jarenlang kosteloos hebben ingezet en het echte werk hebben gedaan gepasseerd worden door het college van B&W die de Dierenopvang gunt aan een partij buiten Papendrecht die in Papendrecht vrijwel geen dieren opvangt. Dit is krom.

Samenvattend vindt het PAB dat het college van B&W om tafel moet met Weba en de Dierenambulance om de mogelijkheden om de dierenopvang in Papendrecht te houden serieus te bespreken op dezelfde manier zoals het college van B&W dit wel gedaan heeft met DierenWaarden in Dordrecht.

Het PAB is er van overtuigd dat er dan iets moois tot stand kan komen in het belang van de dierennoodopvang en met respect voor alle Papendrechtse vrijwilligers die al jaren op proffesionele wijze de dierenopvang verzorgen.

Zie ook:

Lees meer over:

vrijwilligers dierenambulance
Deel dit bericht met je vrienden!