zaterdag 16 oktober 2021

Alles over Papendrecht

Raad van State: 'Vergunning Rivierendriesprong terecht geweigerd'

7 februari 2014

PAPENDRECHT - Op woensdag 5 februari 2014 heeft de Raad van State uitspraak gedaan in de beroepszaak, aangespannen door het Papendrechtse bedrijf 'De Rivierendriesprong'. De uitspraak van de Raad van State houdt in dat 'De Rivierendriesprong' geen puin mag breken op het buitenterrein, de uitbreiding met een betoncentrale en de uitbreiding van het hallencomplex niet kan plaatsvinden. Deze activiteiten zijn dus niet vergund.

Het bedrijf had verzocht om het eerdere besluit van 20 oktober 2011 van de omgevingsdienst Zuid-holland Zuid, (namens Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland), te vernietigen. De Raad van State stelt OZHZ in het gelijk, de vergunningaanvraag van 'Rivierendriesprong' is in 2011 terecht geweigerd. De vergunning was onder andere geweigerd vanwege strijdigheid met het bestemmingsplan. Voor de Raad van State was dit voldoende aanleiding om het beroep van het bedrijf af te wijzen.

Er loopt ook nog een tweede vergunningprocedure voor 'De Rivierendriesprong', waarvoor de gemeente Papendrecht bevoegd gezag is. De gemeente Papendrecht is van plan de aanvraag te weigeren. Op 31 december 2013 is daarvoor een ontwerpweigering gepubliceerd. Deze ligt nog tot 10 februari 2014 ter inzage.

OZHZ voert namens de zeventien regiogemeenten in Zuid-Holland Zuid en de provincie Zuid-Holland wettelijke milieu- en omgevingstaken uit zoals vergunningverlening, toezicht en handhaving.

Lees meer over:

ozhz rivierendriesprong
Deel dit bericht met je vrienden!