maandag 30 november 2020

Alles over Papendrecht

Ruud Lammers weigert excuses te maken na uitleg over fraude ICT Drechtsteden

3 april 2014

PAPENDRECHT - Op woensdag 2 april heeft er een extra ingelaste gemeenteraadsvergadering plaatsgevonden. Deze vergadering is bijeengeroepen op initiatief van Ruud Lammers van Onafhankelijk Papendrecht en de PAB. In de pers had dhr. Lammers al aangekondigd dat hij wethouder Korteland (VVD) ter verantwoording wilde roepen. Zoals namelijk te lezen was, is er sprake geweest van fraude bij het ICT bedrijf van Service Centrum Drechtsteden.

Dhr. Lammers heeft daarbij gesuggereerd dat wethouder Korteland bewust informatie zou hebben verzwegen voor de gemeenteraad. Ook kondigde hij aan dat hij een motie van wantrouwen zou indienen richting de heer Korteland.

Tijdens de vergadering werd het publiek verzocht de raadszaal te verlaten zodat dhr. Bijnen (Drechtsteden) uitleg kon geven. Na deze uitleg werd verder gedebatteerd met het publiek erbij. In het debat spraken alle partijen, met uitzondering van PAB, hun afkeur uit over de gang van zaken en de insinuaties die Lammers in de pers heeft gemaakt. ChristenUnie riep op om excuses te maken aan wethouder Korteland. De SGP en D66 sloten zich daarbij aan. Ook VVD, PvdA en GroenLinks waren de mening aangedaan dat dhr Lammers onfatsoenlijk had gehandeld. Lammers bleef bij het standpunt dat dhr Korteland verantwoordelijk was voor financiële zaken, waarop D66 antwoordde dat aan alles een financiële kant zit en dit dus onjuist is. Het PAB gaf aan de gang van zaken te betreuren en sloot zich dus aan bij de andere partijen.

De VVD noemde de heer Lammers ongeloofwaardig. Lammers wilde niet zijn excuses maken. Toen GroenLinks direct vroeg of dhr. Lammers de conclusie deelt dat wethouder Korteland niet verantwoordelijk is in deze zaak, waarbij dus zou blijken dat Onafhankelijk Papendrecht onterechte beschuldigingen heeft geuit om dhr Korteland in diskrediet te brengen, antwoordde Lammers: "ik zal nooit dezelfde mening hebben als GroenLinks". Dit tot grote ergernis en ongeloof van de raad en het publiek. Na de vergadering bleek dat veel mensen in het publiek met plaatsvervangende schaamte het debat hadden aangehoord. Of zoals CDA het verwoordde: "een slechte start van de nieuwe raad".

Lees meer over:

raadsvergadering
Deel dit bericht met je vrienden!