woensdag 1 december 2021

Alles over Papendrecht

Resultaten stofonderzoek Noordhoek bekend: "Lage grofstofbelasting in Westpolder"

17 april 2014 (door Hennie van der Zouw)

PAPENDRECHT - De resultaten van het stofonderzoek in de omgeving van de Noordhoek in Papendrecht zijn bekend. Na ruim een half jaar van onderzoek en diverse metingen heeft een gespecialiseerd luchtkwaliteitonderzoeksbureau de eindrapportage opgeleverd. Belangrijkste conclusie van het onderzoeksbureau is dat er -tijdens de onderzoeksperiode- sprake is geweest van een lage grofstofbelasting in de wijk Westpolder.

Aanleiding onderzoek
Naar aanleiding van klachten van omwonenden uit de omgeving van Noordhoek over vooral stofoverlast heeft de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (OZHZ) -namens de provincie Zuid-Holland- in 2013 besloten een stofonderzoek te laten uitvoeren. Met dit onderzoek werd beoogd duidelijkheid te krijgen over de herkomst, aard en de eventuele schadelijkheid van het stof.

Stofverspreiding
Uit de meetgegevens blijkt dat het stof -aangetroffen in de woonwijk achter de dijk- bij een Noordnoordwestelijke windrichting voor een aanzienlijk deel afkomstig is van activiteiten van de nabij gevestigde bedrijven. Het (vracht)verkeer op de nabij gelegen dijk en de aanleg van een Ecozone hebben ook bijgedragen aan het verspreiden van het grofstof.

Resultaten
Volgens het onderzoeksbureau is er sprake geweest van een lage grofstofbelasting in de wijk Westpolder, gedurende het onderzoek. Dit sluit niet uit dat er stofoverlast kon worden ervaren.

Conclusie van het onderzoeksbureau is dat op basis van berekeningen is aangetoond dat ook bij pieksituaties – wind richting woonomgeving en geringe neerslag- geen stofhinder te verwachten is in de woonwijk. Voorwaarde daarbij is dat de bedrijven de voorgeschreven maatregelen nemen om stofverspreiding tegen te gaan. Daarnaast is het stof onderzocht op deeltjesgrootte en samenstelling. Het grofstof dat onderzocht is, bestaat uit onder andere fijn stof, roet en diverse metalen. Een andere conclusie van het onderzoeksbureau is dat gezondheidseffecten op basis van de aangetroffen grofstofconcentratie niet te verwachten zijn. Dit zal door OZHZ nog worden voorgelegd aan de Dienst Gezondheid & Jeugd.

Verplichte maatregelen
Een ander onderdeel van het onderzoek waren bedrijfsbezoeken bij de bedrijven op het industrieterrein. Er is nagegaan welke activiteiten het grofstof kunnen veroorzaken en welke Best Beschikbare Technieken (BBT) werden toegepast om stofverspreiding te minimaliseren. Geconstateerd is dat bij alle bedrijven BBT in de vergunning was voorgeschreven en ook werd toegepast.

Metingen en resultaten
Het meetonderzoek duurde langer dan vooraf was verwacht. Door ongunstige weersomstandigheden en een technisch mankement duurden de metingen van september tot eind januari 2014. Na afronding van de metingen zijn de meetgegevens verwerkt en gekoppeld aan de weersomstandigheden.
In de samenvattende eindrapportage van het bureau Blauw zijn de resultaten, gevolgtrekkingen en conclusies van het stofonderzoek terug te vinden.

Omwonenden die behoefte hebben aan een mondelinge toelichting op de resultaten van het stofonderzoek kunnen dat aangeven bij OZHZ door een e-mail te sturen aan communicatie@ozhz.nl, graag voor 22 april 2014. Op basis van de aanmeldingen overweegt OZHZ of er een informatieavond nodig is. Als u zich heeft aangemeld, ontvangt u van OZHZ in ieder geval bericht.

Bron: Omgevingsdienst Zuid-Holland-Zuid (OZHZ)

Zie ook:

Lees meer over:

ozhz noordhoek westpolder
Deel dit bericht met je vrienden!