zondag 29 november 2020

Alles over Papendrecht

Nieuw college officieel geïnstalleerd

25 april 2014

PAPENDRECHT - Op donderdagavond 24 april heeft de gemeenteraad van Papendrecht vergaderd. Het was een bijzondere vergadering, want het coalitieakkoord voor 2014-2018 is officieel aangeboden. Voorzitter burgemeester De Bruin besloot om de algemene politieke beschouwing op dit akkoord uit te stellen tot de volgende vergadering, zodat een ieder voldoende tijd heeft om dit te bestuderen.

Het akkoord kan op sympathie rekenen, omdat het niet een dichtgetimmerd geheel is en er ruimte is voor coalitie, maar ook oppositie om standpunten in te brengen. De coalitiepartijen benadrukten stuk voor stuk dat samenwerking de komende periode van groot belang is. Samenwerken met de inwoners, met de oppositiepartijen, met de buurgemeenten en met het nieuwe college.

Het PAB liet in niet mis te verstane bewoordingen weten het niet eens te zijn met de gang van zaken (zie ook link onder met verklaring van PAB). André Stremler noemde bij iedere coalitiepartij een aantal negatieve punten op in plaats van in te gaan op het akkoord of de coalitievorming. Het PAB maakt zich zorgen om de nieuwe coalitie, het nieuwe college en de toekomst van Papendrecht.

De reactie en bewoordingen van Stremler lokte wel enige hilariteit uit bij het publiek. Ondanks dat de coalitie net is begonnen, is er weinig vertrouwen en medewerking vanuit de oppositie te verwachten. Het PAB geeft nog wel aan dat zij op de inhoud oppositie gaan voeren. Uit de reacties van de coalitiepartijen blijkt dat dit juist de bedoeling is van de nieuwe coalitie.  De toekomst zal dus moeten uitwijzen of Papendrecht goed zal worden bestuurd.

Lees meer over:

raadsvergadering college B&W
Deel dit bericht met je vrienden!