zondag 20 juni 2021

Alles over Papendrecht

Drechtstedenbestuur benoemt leden Raad van Toezicht

17 juli 2014 (door Hennie van der Zouw)

DRECHTSTEDEN - Nnieuwe stichting DEAL! per 1 september van start. De zes Drechtsteden en de regionale Ontwikkelingsmaatschappij Drechtsteden (ROM-D) hebben bestaande middelen en capaciteit op het terrein van acquisitie en promotie samengevoegd en ondergebracht in een nieuwe Stichting DEAL!. Deal staat voor Drechtstedelijk Economisch Acquisitie Loket.

Extra banen in de regio
Namens de opdrachtgevers heeft Papendrecht de nieuwe stichting in maart j.l. opgericht. Door goede samenwerking willen de zes gemeenten één gezicht vormen naar de markt, de eigen maritieme en logistieke bedrijvigheid versterken en nieuwe investeringsprojecten aantrekken. Coördinerend portefeuillehouder, Richard Korteland heeft alle vertrouwen in DEAL!: “door onze krachten te bundelen moet het mogelijk zijn 10 tot 20 nieuwe bedrijven aan te trekken en ongeveer 400 banen extra in onze regio te creëren.”

Raad van Toezicht compleet
Eerder dit jaar werd Marcel de Haan benoemd als directeur en Martin Bloem als voorzitter van de Raad van Toezicht. De heer De Haan, voorheen acquisiteur voor de Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij, legt de laatste hand aan de personele invulling van DEAL! De heer Bloem, CEO van maritiem adviesbureau Bloem Doze Nienhuis BV, heeft de heren  Ruud Vogelaar (CEO van het innovatieve Dordtse maritieme bedrijf Loggers B.V. Dordrecht) en de heer Piet Hoogendoorn (directievoorzitter van de Rabobank Drechtsteden) voorgedragen voor de Raad van Toezicht. Het Drechtstedenbestuur heeft beide heren benoemd in de vergadering van 16 juli j.l.. Daarmee is de Raad van Toezicht voltallig.

Van start
Naar verwachting gaat de nieuwe Stichting meteen na de zomervakantie  aan het werk. De Stichting heeft kantoorruimte gehuurd aan het Wilgenbos 20 in Dordrecht in het pand van EGM-architecten. De Drechtsteden zijn nu al maritieme logistieke topregio met wereldleiders in de scheepsbouw, bagger en magajachtenbouw. DEAL! zoekt naar ondernemingen die passen binnen het karakter van de Drechtsteden.

De foto is gemaakt door Cees Schilhuizen.Op de foto v.l.n.r., de heren Martin Bloem, Ruud Vogelaar, Piet Hoogendoorn en coördinerend portefeuillehouder Richard Kortland en Gido ten Dolle, directeur van het programma Arbeidsmarkt en economie.

Lees meer over:

economie deal arbeidsmarkt
Deel dit bericht met je vrienden!