donderdag 9 december 2021

Alles over Papendrecht

Reactie gemeente op initiatief vondelingenkamer in Papendrecht

27 augustus 2014 (door Hennie van der Zouw)

PAPENDRECHT - De gemeente Papendrecht heeft kennis genomen van het initiatief dat de Stichting Beschermde Wieg in september in Groningen en Papendrecht een vondelingenkamer wil openen. Verder is de gemeente niets gevraagd en is er geen sprake van medewerking door de gemeente.

Allereerst wil de gemeente Papendrecht graag benadrukken dat we het verschrikkelijk vinden dat ongewenst zwangere vrouwen en ouders in een dergelijke, moeilijke situatie terechtkomen, dat er in hun ogen geen andere uitweg is dan een kindje te vondeling te leggen. Alle inspanningen van de gemeente zijn er daarom ook op gericht om ouders die in dergelijke situatie terechtkomen, te begeleiden en te ondersteunen met hulpverlening. Die hulp is er. Die mogelijkheden zijn er, maar de wegen ernaartoe zijn kennelijk niet genoeg bekend. Voor de overheid is er een taak weggelegd om daar voorlichting over te geven.

De gemeente staat de vondelingenkamer formeel niet toe. Het is op dit moment strafbaar om kinderen te vondeling te leggen en ook strafbaar om dat opzettelijk uit te lokken. Daarnaast hebben kinderen het recht om te weten wie hun ouders zijn.

Als gemeente willen we voorkomen dat kinderen door hun ouders te vondeling worden gelegd. Onze inspanningen zijn gericht op vroegtijdige en laagdrempelige hulp voor ongewenst zwangere vrouwen. Mocht  inderdaad een baby te vondeling worden gelegd, dan zal de gemeente zich beraden of daar aangifte tegen moet worden gedaan.

Verder moet de staatssecretaris nog een standpunt innemen. De gemeente Papendrecht wacht dat standpunt eerst af.

Deel dit bericht met je vrienden!