woensdag 2 december 2020

Alles over Papendrecht

Herinneringen en foto’s jubileumjaar Papendrecht900 gezocht

24 februari 2015 (door Hennie van der Zouw)

PAPENDRECHT - In 2015 is het tien jaar geleden dat Papendrecht een jaar lang aandacht besteedde aan haar negenhonderdste verjaardag. In 1105 werd Papendrecht voor het eerst genoemd in een historisch document. Parochiepriester Hugo van papendrecht was in dat jaar getuige bij een geschil over zelfstandigheid van een dorp bij Sliedrecht en wordt vermeld in het document.

Om dit te vieren vonden verspreid over 2005 onder de titel Papendrecht900 zo’n 140 evenementen plaats. De gemeente bereidt in de reeks ‘Van heerlijkheid tot heden’ een speciale uitgave voor, waarin foto’s, anekdotes en herinneringen van inwoners en organisaties aan die evenementen en het jubileumjaar kunnen worden opgenomen.

Iedereen die hieraan een bijdrage wil leveren, is van harte welkom om tot 30 april 2015 inzendingen te doen via het mailadres van de afdeling communicatie.

Zie ook:

Lees meer over:

evenementen papendrecht900
Deel dit bericht met je vrienden!