Monday 20 September 2021

Alles over Papendrecht

Onafhankelijk Papendrecht maakt zich grote zorgen over groeiende armoede in Papendrecht

20 maart 2015 (door Hennie van der Zouw)

PAPENDRECHT - Onafhankelijk Papendrecht stuurde ons dit bericht: "De armoede neemt toe. Dat is een rechtstreeks gevolg van het Rijksbeleid, van de Regering Rutte. Daarin werken samen de VVD, PvdA, D66, ChristenUnie, SGP, GroenLinks en het CDA. De eerste twee partijen (VVD en PvdA) vormen samen de Regering, de andere partijen steunen hen.

De (GR-) Drechtsteden is belast met de uitvoering van allerlei regelingen op het Sociaal Domein.

Recent werd duidelijk dat de Sociale Dienst Drechtsteden een bedrag van 1 miljoen euro niet kon uitbetalen aan de sociaal zwakkeren in de regio Drechtsteden. Dit lijkt de fractie van Onafhankelijk Papendrecht onbestaanbaar.

Er zijn in onze regio veel mensen die amper rond kunnen komen. Het is dus erg vreemd wat de Sociale Dienst zegt: namelijk dat ze niet weten waar de mensen zitten die arm zijn en geld nodig hebben.

Onafhankelijk Papendrecht is van mening dat het geld dat van het Rijk / de Regering afkomstig is en dat specifiek is bedoeld voor de allerarmsten onder ons (de sociale minima) dat dát geld (dat is geoormerkt, zoals dat heet), direct uitbetaald dient te worden aan de doelgroep. Het bestuur van de Drechtsteden mag dit geld niet inpikken.

Onafhankelijk Papendrecht maakt zich ook grote zorgen over de toename van het aantal kinderen dat in armoede opgroeit."

Zie ook:

Lees meer over:

sociale dienst armoede
Deel dit bericht met je vrienden!