vrijdag 18 juni 2021

Alles over Papendrecht

Benoemingen en herbenoemingen in de Raad van Commissarissen van Boskalis

13 mei 2015

PAPENDRECHT - Koninklijke Boskalis Westminster N.V. (Boskalis) bericht, naar aanleiding van de vandaag gehouden jaarvergadering (de Vergadering), dat de Algemene Vergadering van Aandeelhouders de jaarrekening over 2014 heeft vastgesteld. Alle overige stempunten zijn eveneens aangenomen, waaronder:

Herbenoemingen:
De heer mr. J.M. Hessels, de heer drs. J.N. van Wiechen en de heer mr. C. van Woudenberg zijn door de Vergadering herbenoemd als leden van de Raad van Commissarissen voor een termijn van vier jaar.

Voorts heeft de Raad van Commissarissen de heer ing. T.L. Baartmans, lid van de Raad van Bestuur, herbenoemd voor een termijn van vier jaar.

Benoeming:
De heer Van der Veer is benoemd als lid van de Raad van Commissarissen van Boskalis voor een termijn van vier jaar. De heer drs. ir. J. van der Veer (1947) heeft de Nederlandse nationaliteit en heeft voorheen de positie van CEO van Royal Dutch Shell plc bekleed.

Deel dit bericht met je vrienden!