Wednesday 22 September 2021

Alles over Papendrecht

Onafhankelijk Papendrecht: "Plaatsing van windturbines in de Merwedezone gaat niet door"

2 oktober 2015 (door Hennie van der Zouw)

PAPENDRECHT / DRECHTSTEDEN - Onafhankelijk Papendrecht stelde in mei van dit jaar vragen aan het College over de plannenmakerij en voorgenomen plaatsing van windmolens (ook wel windturbines genoemd) in de Merwedezone (aan de overkant op het Eiland van Dordrecht). Bewoners van (o.a.) Huys de Merwede (aan de Papendrechtse kant van de rivier) maakten zich hierover grote zorgen.
 
Dordrecht had in een Milieu Effect Rapportage (MER) in het kader van de structuurvisie windenergie opgenomen dat plaatsing van windturbines op een viertal locaties (op het Eiland van Dordrecht) in principe mogelijk was. Drie deelgebieden in de zone langs de Dordtsche Kil en één in de Merwedezone. Technisch zou dit mogelijk zijn.
 
Het College van B&W van Papendrecht bleek aanvankelijk niet op de hoogte in welke fase de gemeente Dordrecht zich qua planning met het windmolenproject bevond. Via de officiële kanalen, zoals de vragen die aan het College werden gesteld, maar ook informeel in de wandelgangen (een gesprek tête-à- tête met wethouder van der Linden) heeft Onafhankelijk Papendrecht verder uitgezocht wat de stand van zaken was en er bij het College op aangedrongen géén windturbines in de Merwedezone te (doen) plaatsen.
 
Argumenten
Daarvoor gelden enkele argumenten die kennelijk de doorslag bij het bestuur van de gemeente Dordrecht hebben gegeven. In een economische beleidsanalyse gaf het Centraal Plan Bureau (CPB) in juni 2013 reeds aan dat uitstel van het project ‘Wind op Land’ de beste optie was. Het zou beter zijn, nog steeds volgens het CPB, om met plaatsing van windturbines op land voorlopig niet door te gaan omdat de onzekerheden in de berekeningen van de maatschappelijke kosten en baten te groot zijn.

Een ander valide argument is dat windturbines overlast voor bewoners en bedrijven in de directe omgeving veroorzaken. En als derde argument is het aangezicht van windturbines op land niet overal even fraai te noemen. Ook kunnen vogels erin verstrikt raken.
 
Ook geen windmolens in Alblasserdam
In oktober 2014 werd bekend gemaakt dat er definitief geen windturbines kwamen op het terrein bij Nedstaal en Nieuwland Parc in Alblasserdam. Volgens de Provincies Zuid-Holland waren de megaturbines uiteindelijk niet te combineren met de oude molens van het werelderfgoed Kinderdijk. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed had dit namelijk na een impactstudie bepaald.

De gemeente Alblasserdam vond dit wel jammer, maar zwichtte na een overtuigende en effectieve lobby van Tegenwind Alblasserdam.
 
Papendrecht vrij van windmolens
Sinds 2013 heeft Onafhankelijk Papendrecht zich ervoor ingezet om alternatieve vormen van energieopwekking te onderzoeken. Wind op Land heeft meer nadelen dan voordelen. Papendrecht is windmolenvrij gebied en ook aan de randen van Papendrecht, op de grens met Alblasserdam en op de grens met (het Eiland van) Dordrecht komen geen windmolens.
 
“Bewoners ter plekke, maar wij allemaal, kunnen voorlopig opgelucht ademhalen. De windmolens op land komen er gelukkig niet. Wel is het zaak alternatieve vormen van energieopwekking te blijven onderzoeken; zonne-energie maakt een goede kans. Laten we spaarzaam zijn met energie en onderzoeken wat, naar de laatste stand van wat technologisch mogelijk is, er gedaan kan worden aan alternatieve energieopwekking, maar laat ook het gezond verstand zegevieren. En dat zegt: geen windturbines in de buurt van woonwijken en bedrijven in een relatief dichtbebouwde gemeente als Papendrecht. Wij zijn mét de bewoners blij dat Papendrecht (ook aan de grenzen van de gemeente) van windmolens verschoont blijft”, aldus Lammers.

Deel dit bericht met je vrienden!