dinsdag 18 mei 2021

Alles over Papendrecht

Bewoners steeds vaker zelf naar buurtbemiddeling

2 oktober 2015 (door Hennie van der Zouw)

PAPENDRECHT - Papendrecht heeft sinds 2008 Buurtbemiddeling. Het idee is simpel: inwoners die een conflict hebben met hun buren, kunnen een beroep doen op Buurtbemiddeling.

Het CCV (landelijk Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid) heeft in zijn jaarlijks onderzoek geconstateerd dat het aantal inwoners dat zelf het initiatief neemt om buurtbemiddeling in te schakelen aanmerkelijk gestegen is. Dat is ook het geval in Papendrecht. Ook het aantal vrijwillige bemiddelaars in Papendrecht laat een stijging zien naar 15. De meeste burenconflicten gaan over geluidsoverlast, gevolgd door pesten. Inwoners zoeken kennelijk zelfstandig naar oplossingen voor burenoverlast, zonder zich direct als vanzelfsprekend te wenden tot instanties als de politie en woningcorporatie, dat bespaart tijd en inspanning.

70 aanmeldingen
Papendrecht heeft in 2014 70 aanmeldingen behandeld, waarvan er 44 zaken werden opgelost. Bewoners uit de wijk Westpolder hadden het meeste last van hun buren, gevolgd door Middenpolder.

Werkwijze
Buurtbemiddeling drijft grotendeels op de inzet van getrainde vrijwilligers. Zij helpen buren conflicten op te lossen. De lokale buurtbemiddelingsorganisatie wordt in goede banen geleid door een professionele kracht. Belangrijk is dat inwoners op tijd hulp zoeken en niet wachten tot ruzie geëscaleerd is. Meer informatie vind je op de website van Buurtbemiddeling www.buurbemiddelingpapendrecht.nl.

Zie ook:

Deel dit bericht met je vrienden!