donderdag 26 november 2020

Alles over Papendrecht

Commissie bezwaarschriften vergadert 5 november in Gemeentehuis over Rivierendriesprong

28 oktober 2015

PAPENDRECHT - De bezwaarschriftencommissie vergadert donderdag 5 november 2015 om 20.00 uur in het gemeentehuis van Papendrecht. Tijdens deze hoorzitting wordt het bezwaarschrift behandeld dat namens Van Herwijnen Beheer BV en haar dochtervennootschappen Bouwstoffenhandel De Rivierendriesprong Papendrecht BV, De Rivierendriesprong Handelsbedrijf BV en Hercycling BV, is ingediend tegen het besluit van burgemeester en wethouders van 9 juli 2015 tot afwijzing van een aanvraag voor tegemoetkoming in planschade betreffende inkomensderving (exploitatieschade) op grond van artikel 6.1 Wro (voor meer informatie kunt u contact opnemen met mevrouw Nederlof, t. 14 078).

De stukken die op deze bezwaarschriften betrekking hebben, liggen vanaf 29 oktober 2015 -uitsluitend voor belanghebbenden- ter inzage op het gemeentehuis bij de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling. Voor meer informatie over de vergadering of de bezwaarschriften commissie, kunt u contact opnemen met de secretaris, mevrouw mr. J.J. van Opijnen, t. (078) 770 20 52, of (06) 575 796 45 (op vrijdag afwezig) of met de plaatsvervangend secretaris, mevrouw Y.M. Spiele, t. (078) 770 20 64.

Deel dit bericht met je vrienden!