zondag 9 mei 2021

Alles over Papendrecht

OKP richt stichting op om vluchtelingen in Papendrecht te helpen

14 november 2015

PAPENDRECHT - In Alblasserdam is onlangs de Stichting Interkerkelijke Hulp Vluchtelingen Alblasserdam (SiHVA) opgericht om hulp te bieden aan vluchtelingen die in dat dorp zijn gehuisvest. In Papendrecht heeft het Overleg Kerken Papendrecht (OKP) concrete plannen om ook een dergelijke stichting op te gaan richten.

Op dit moment zijn er in Papendrecht 56 vluchtelingen met een verblijfsvergunning, z.g. statushouders gehuisvest. Er volgen nog 32 extra statushouders (1 op 1000 inwoners) die nu nog in asielzoekerscentra verblijven. Van de 16 woningen die de gemeente hiervoor nu beschikbaar heeft zijn er inmiddels 6 in gebruik en verder zijn ze door Woonkracht10 ondergebracht.

Er zijn vrijwilligers nodig om te zorgen dat al deze mensen langere tijd begeleid worden, zodat ze thuis kunnen raken in de samenleving en geholpen worden met bijv. inrichting van de woonruimte, met kleding, met taal, met winkelaanbod e.d.

Ook is er opslagruimte nodig om spullen op te slaan die mensen over hebben en waar vluchtelingen mee geholpen kunnen worden. Om dit praktisch mogelijk te maken, is het oprichten van een stichting een belangrijke randvoorwaarde.
Want het werven van vrijwilligers, het verdelen van taken e.d. maakt dat er een centraal coördinatiepunt moet komen. De op te richten stichting staat open voor en zoekt vrijwilligers uit alle lagen van de bevolking.

Het OKP zoekt momenteel naar mensen die tot het bestuur willen toetreden en naar mensen die coördinerende taken op zich willen nemen. 

De komende weken wordt de doelstelling van de stichting vastgesteld en met daarbij de taken waarvoor zij zich gesteld ziet. Samenvattend is dit het koppelen van zorgvraag aan zorgaanbod.

Hiermee hopen de Papendrechtse kerken vluchtelingen/ statushouders te kunnen helpen om thuis te raken in de samenleving.
Voor meer informatie: secretariaat.okp@gmail.com

Lees meer over:

vluchtelingen okp
Deel dit bericht met je vrienden!