maandag 30 november 2020

Alles over Papendrecht

Gemeente betrekt inwoners bij waardebepaling van woning

26 november 2015 (door Hennie van der Zouw)

PAPENDRECHT - Kijk mee met de waardevaststelling. Huiseigenaren worden in de gelegenheid gesteld de gegevens van hun woning te controleren voordat de definitieve WOZ-waarde 2016 wordt vastgesteld. Inwoners kunnen vanaf vrijdag 27 november kijken of de gebruikte gegevens voor de waardebepaling juist zijn. Jaarlijks stelt de gemeente de waarde vast op basis van de Wet waardering onroerende zaken (Wet WOZ). Dit is van belang, want de vastgestelde waarde is de basis voor de onroerende zaakbelasting (OZB), het eigenwoningforfait (inkomstenbelasting) en de waterschapsbelasting. Op deze manier wil de gemeente de dienstverlening aan de inwoners verbeteren.

Hoe gaat dat in zijn werk?
U dient hiervoor met uw DigiD in te loggen in ‘Uw belastingdossier’. Als u geen DigiD heeft kunt u die aanvragen via www.digid.nl. U krijgt dan binnen vijf dagen bericht. U heeft tot en met maandag 14 december de tijd om te kijken of de gegevens kloppen.

Wat staat er op de site?
Op de website ziet u het waarde- en woonlastenoverzicht van uw woning, met de WOZ-waarde. In het overzicht ziet u de objectkenmerken van uw woning zoals de grootte, grondoppervlakte en eventuele dakkapellen en bijgebouwen. Deze gegevens zijn vastgelegd in de gemeentelijke administratie. Ook de toestand van het onderhoud is, indien bekend, daarin vastgelegd.

Gegevens worden zorgvuldig verzameld
Bij het verzamelen van de gegevens neemt de gemeente de grootste zorgvuldigheid in acht. Toch is het mogelijk dat de gegevens niet juist zijn. Bijvoorbeeld doordat de staat van onderhoud anders is dan door de gemeente is vastgelegd. Dit kan leiden tot een onjuiste vaststelling van de

WOZ-waarde.
Gegevens niet juist volgens u? Als u van mening bent dat de gemeente van onjuiste gegevens is uitgegaan, kunt u reageren. Dit doet u door middel van het invullen van het digitale reactieformulier. Dit formulier vindt u in ‘Uw belastingdossier’. U kunt van 27 november tot en met 14 december 2015 een reactie indienen. Vóór de definitieve verzending van de gecombineerde aanslag gemeentelijke belastingen eind februari 2016 krijgt u dan antwoord.

Als uw reactie aanleiding geeft tot wijziging van de WOZ-waarde, ziet u deze nieuwe waarde op de aanslag 2016. Dan bestaat uiteraard nog de mogelijkheid om formeel bezwaar in te dienen tegen de aanslag, mocht u het met de gewijzigde WOZ-waarde niet eens zijn.

Lees meer over:

WOZ-waarde ozb belastingen
Deel dit bericht met je vrienden!