maandag 17 januari 2022

Alles over Papendrecht

OP trekt ten strijde tegen de invoering van toeristenbelasting

6 januari 2016 (door Hennie van der Zouw)

PAPENDRECHT - Tijdens de begrotingsbehandeling in november 2015 is een amendement van het CDA aangenomen dat regelt dat invoering van de toeristenbelasting kan plaatsvinden met verwachte structurele inkomsten van € 12.000 per jaar voor de gemeente.

Ruud Lammers geeft hierover het volgende aan: "Het ging er om inkomsten voor de gemeenten te organiseren; het ging er niet om eerst met elkaar in de commissie en in de Raad na te denken over de wenselijkheid van wel of niet invoeren van toeristenbelasting. Procedureel is het niet netjes gelopen.

Kijken we naar de omliggende gemeenten en de gemeenten in een cirkel rondom Papendrecht, dan valt op dat de gemeenten  Dordrecht, Sliedrecht, Oud-Beijerland, Albrandswaard, Zwijndrecht, Giessenlanden, Gorinchem, Hardinxveld-Giessendam, Krimpen aan den IJssel, Leerdam, Ridderkerk en Hendrik-Ido-Ambacht geen toeristenbelasting kennen. Het is onverstandig in Papendrecht toeristenbelasting in te voeren omdat dit de concurrentiepositie van bedrijven in Papendrecht nadelig zal beïnvloeden. Ook betekent dit een onwelkome lastenverzwaring."

Ruud Lammers van het OP vervolgt: "De coalitie (van landelijke partijen VVD/CDA/PvdA/D66/GroenLinks/CU/SGP) heeft altijd beweerd dat lastenverzwaring, ook lastenverzwaring voor het bedrijfsleven, onwenselijk is. Maar met de invoering van de precariobelasting én de invoering van de toeristenbelasting doet de coalitie in de praktijk precies het tegenovergestelde. Onafhankelijk Papendrecht is hiervan geen voorstander.

Volgens Onafhankelijk Papendrecht heeft er geen overleg tussen de gemeente en/of het gemeentebestuur met het mkb/ondernemers over de plotselinge invoering van toeristenbelasting plaatsgevonden. Dit lijkt in strijd te zijn met de intenties zoals deze door de coalitie bij de start van deze periode zijn afgegeven."

“Het is een slechte zaak toeristenbelasting in te voeren, er zijn meer argumenten tegen dan voor invoering te geven. De gemeente moet met het Rijk in gesprek gaan, want doordat het Rijk bewust te weinig middelen verstrekt aan de gemeente, komt de gemeente financieel in de knel. Je moet dat niet op de ondernemers verhalen, dan ben je verkeerd bezig”, aldus Lammers.

Lees meer over:

gemeente mkb toeristenbelasting op
Deel dit bericht met je vrienden!