zondag 5 december 2021

Alles over Papendrecht

Ingezonden brief: 'Wat zijn de gevolgen bij To Be voor Papendrecht?'

8 januari 2016 (door Hennie van der Zouw)

PAPENDRECHT - Vrijdag 8 januari ontvingen we onderstaande ingezonden brief over de gevolgen van het failissement van ToBe voor Papendrecht:

"Wat zijn de gevolgen bij ToBe voor Papendrecht: Dat mag Papendrecht en met name het college en de gemeenteraad zich nu wel  gaan afvragen, omdat een faillissement van To Be onvermijdelijk is geworden. Het vertrouwen, wel onder strikte voorwaarden, dat men op 30 september nog had, zal nu wel een kunnen gaan uitdraaien op een duur besluit. Alles liep na 30 september anders dan men dacht. Van een hecht team van deelnemende gemeenten was geen sprake meer. De een na de ander viel af en kocht zich uit. Alleen Barendrecht dacht daar weer anders over. De gemeenteraad van Papendrecht ging dus akkoord, maar wel  ondervoorwaarden met het herstel- en reorganisatieplan van To Be.

Het Dordtse en regionaal opererende To Be voor kunst, toneel, (muziek)opleiding en onderwijs bleef ook voor Papendrecht de speler op dit terrein ondanks de bezuiniging op muziekopleidingen van 16.500 euro. Nee het mocht allemaal niet meer extra geld gaan kosten dan 83.193 euro, naast een jaarlijkse subsidie van 150.000  euro. Kon er worden voorzien wat er nu gebeurd? Toch allemaal niet te rooskleurig voorgesteld? Uiteindelijk resteren er nog maar 3 deelnemers (Dordrecht, Papendrecht en Ridderkerk) van de oorspronkelijke negen. Wat blijft er over van het oorspronkelijke enthousiasme. Een verdere afslanking wordt dus aangekondigd en alle cijfers kunnen in de prullenbak. En dan het gedrag van Barendrecht, die er goedkoop denkt er tussenuit te knijpen. Van de oorspronkelijke solidariteit blijft weinig over. Je doet mee of je haakt af. Bij dit laatste wel zo netjes om af te rekenen.

Wat gaat dit dus nu allemaal Papendrecht extra kosten zonder er iets voor terug te krijgen.

Dat mag Papendrecht en met name het college van B&W en de gemeenteraad zich nu toch wel afvragen. Want nu het faillissement er is, zijn de cijfers allemaal anders en zal men (drie of negen partijen?) ruim 2 miljoen meer op moeten hoesten als de cijfers bij het besluit van 30 september jongstleden nog juist zijn. 

Een herstel- en reorganisatieplan dus nu ten spijt. Een gang naar de rechter volgde nog wel en werd voorlopig dus voor een deel gewonnen. Dit betreft de lopende kosten van o.a. salarissen van € 52.500. Resteert nog € 510.000 wegens het er uit halen van de stekker in Barendrecht. Voor de andere gemeenten zal te zijner tijd ook nog een dure rekening van de curator volgen door het faillissement. En dan ook nog de kosten van een doorstart. Dus wie gaat dit alles betalen. De oorspronkelijke 9 deelnemers of alleen de drie die overbleven, dus ook Papendrecht. Faillissement kost zoals gezegd namelijk een paar miljoen extra.

Hoeveel gemeenschapsgeld gaat er totaal in dit “To Be Continued “ verhaal zitten?

To Be was al geruime tijd een probleemkind, zo bleek dit voorjaar, toen het verlies over 2014 zijn omvang liet zien. Een miljoenenverlies. Allerlei bekende oorzaken zijn ook bij To Be van toepassing. Te grote organisatie. Niet tijdig bijsturen en weinig toezicht en blijkbaar nu dus ook te enthousiaste bestuurders, want de één na de ander valt af. Zo denderde men door naar een miljoenenverlies, waarbij de burger nu extra mag bijdragen in een tijd dat de eigen gemeenschap geconfronteerd blijft met bezuinigingen. Subsidies die blijkbaar achteloos jaarlijks werden overgemaakt. Te veel personeel voor te weinig werk. Dan nog eens een verhuizing naar het Energiehuis (nog zo’n Dordts hoofdpijn dossier). En een bijzondere status voor het personeel.

Vele gemeenten haakten al eerder af bij deze regionale speler. Men ging het zelf of met lokale partners invullen. Papendrecht, blijkbaar regiotrouw zag dit niet zitten en bleef er bij. Waarom niet eens onderzocht. Ook wat de behoefte van het onderwijs bij To Be is? Want het kunstmenu of andere expertise van To Be is zeker niet gratis te noemen. Men moet uit het eigen schoolbudget nog flink wat bij betalen. En dat geld is er veelal niet. Is een doorstart realistisch als je ook kijkt naar de bedreigingen genoemd in het eerdere herstel- en reorganisatieplan? Dordrecht heeft de grootste belangen. (o.a. het Energiehuis / Popcentrale etc.) en heeft meer dan de helft van de afname. Papendrecht blijft de kleinste speler. Is er een alternatief? Blijven kunstmenu en de expertise nog steeds bepalend om alleen naar To Be te kijken?

Wat stelt het gestelde maximumbedrag door de raad nu nog voor. Komt het college op 14 januari a.s. dus terug bij de raad omdat het nu toch duurder gaat worden en doet men nu eens echt opening van zaken voor Papendrecht? Wat blijft er over en waar kan men nu terecht. Wat zijn de mogelijkheden. Cultuur is echt meer dan alleen een paar beelden. De plaatselijke muziekvereniging zal niet getroffen worden. Zij heeft haar muziekopleidingen al een paar jaar in eigen beheer. Muziek, maar ook toneel en dans, is ook goed voor het lichaam en geest en ontspant, ook belangrijk in deze tijd, ook voor jeugd. De overheid stelt t/m 2020 extra geld beschikbaar voor beter muziekonderwijs. Muziek is weliswaar geen sport. Maar ook muziek  verbindt als geen ander.

Muziekonderwijs is een belangrijke investering in de creativiteit van jonge mensen. Onderzoek toont aan dat dit ook belangrijk is in de cognitieve ontwikkelingen en vaardigheden van kinderen. Denkt daar eens over na. Kortom het wordt eens hoog tijd dat het college met (andere) misschien zelfs eigen- lokale - voorstellen komt. Dit kabinet steunt plannen dus met geld. Voor de dag er mee. Hoe kunnen we dit aanpakken lokaal, want niet alles hoef regionaal. Zeker niet in dure organisaties. Maar dat lijkt men in Papendrecht maar moeilijk te beseffen."

Tot zover deze ingezonden brief. Auteur: Ad Tromp.

Lees meer over:

ToBe kunst cultuur papendrecht
Deel dit bericht met je vrienden!