zaterdag 23 oktober 2021

Alles over Papendrecht

Molenwaard en Papendrecht gaan samenwerkingsagenda aan

23 maart 2016 (door Hennie van der Zouw)

PAPENDRECHT - Op 22 maart 2016 ondertekenden de colleges van Molenwaard en Papendrecht de samenwerkingsagenda 'verbindend delen'.  De colleges hechten aan goede samenwerking als buurgemeentes en willen samen kansen benutten.

Op diverse onderwerpen werken Molenwaard en Papendrecht al samen, maar intensievere samenwerking  biedt kansen voor beide gemeentes. Gedeelde inzet van boa's, samenwerking op het terrein van toerisme en recreatie, de overgang van het stedelijk naar het landelijk gebied, de verkeersafwikkeling bij de A15, N3 en N214 zijn enkele voorbeelden van concrete onderwerpen waarop beide colleges gezamenlijk willen gaan optrekken.

De wethouders Rozendaal van Papendrecht en Boender vanuit Molenwaard gaan de samenwerking coördineren. Wethouder Boender: 'Door verbindend te delen, kunnen wij elkaar vooruit helpen. Samen bereiken we meer. De afgelopen jaren is het contact gegroeid en krijgt nu concreet vorm in deze samenwerkingsagenda.' Wethouder Rozendaal vult aan: 'De kansen om met en voor elkaar van betekenis te zijn, zijn volop aanwezig. Het is goed dat wij nu onze samenwerking bekrachtigen met een gezamenlijke agenda.'

'Verbindend delen' heeft geen invloed op bestaande samenwerkingsverbanden van beide gemeentes. Het is daar alleen een aanvulling op.

Deel dit bericht met je vrienden!