dinsdag 2 maart 2021

Alles over Papendrecht

Hoe staat het met afspraken van het in 2015 ondertekende bijenconvenant?

10 november 2016

PAPENDRECHT - In oktober 2015 ondertekenden wethouder Kees Koppenol namens de gemeente Papendrecht en Ronald van Doesburg van de Stichting Educatie Stal BIJ de Heerlijkheid het Bijenconvenant van de Bijenstichting. Hiermee verklaarde de gemeente vanaf 1 november  bij-vriendelijk te gaan handelen en onkruidbestrijding op een milieuvriendelijke manier uit te voeren.  Wethouder Koppenol vertelt hoe het nu – één jaar later – staat met de toen gemaakte afspraken.

‘Bijen worden met uitsterven bedreigd terwijl zij essentieel zijn voor onze voedselvoorziening. Daarom sta ik nog steeds voor de volle 100% achter de ondertekening van het Bijenconvenant. Zoals toen beloofd is de gemeente vanaf 1 november 2015 gestopt met chemische onkruidbestrijding. En bij
nieuwe beplanting en bomen onderzoeken we steeds of het mogelijk is te kiezen voor bij-vriendelijke soorten. Verder zijn al onze ‘groene’ medewerkers recentelijk extra opgeleid op het gebied van zogenoemd bestendig groenbeheer, wat wil zeggen: beheren met oog voor de natuur.’

Waarom doen we dit?
We creëren betere leefomstandigheden voor met name wilde bijen en ook voor vlinders. Bijen halen hun voedsel uit bloemen, dus hoe meer bloemen des te beter dat is voor de bijen. Die bloemen moeten dan uiteraard wel gifvrij zijn.

Verder hebben wilde bijen en vlinders nest- en schuilgelegenheid nodig om te kunnen overleven, bijvoorbeeld tussen niet te kort gras of in stengels van planten. Daar kunnen we voor zorgen door niet alle grassen en planten kort te houden, maar bepaalde delen wat minder te maaien of pas te maaien op het moment dat de planten zaad gevormd hebben. Tot slot varen bijen en vlinders wel bij een grote diversiteit aan (bloeiende) planten en struiken het hele jaar door.

Wat merken inwoners van het Bijenconvenant?
‘Bij de start met chemischvrije onkruidbestrijding was het zoeken naar de juiste balans. Het beeld voldeed daardoor in voorjaar en zomer nog niet aan onze verwachting. Dat is inmiddels bijgesteld. Verder zien we al schitterende bloemenweeldes in bijvoorbeeld Polder Nieuwland en orchideeën in de
bermen van de Westkil. Andere maatregelen vragen wat meer geduld voordat we daar de resultaten van gaan zien.’

Wat kunnen we in de toekomst nog verwachten?
‘We blijven over dit onderwerp in ieder geval in gesprek met de Stichting Educatie Stal BIJ de Heerlijkheid. Op dit moment onderzoeken we of we percelen hooiland kunnen afschrapen en inzaaien met een zaadmengsel dat de biodiversiteit vergroot. Op die manier wordt het voor bijen niet alleen
interessant als drinkplaats maar ook als voortplantingsgebied.’

Deel dit bericht met je vrienden!