maandag 29 november 2021

Alles over Papendrecht

Voltallige Oranjecomite van Papendrecht stapt na acht jaar op

8 december 2016

PAPENDRECHT - Het Papendrechtse Oranjecomité is na acht jaar te hebben samengewerkt tot de conclusie gekomen dat het organiseren van een groots opgezette Koningsdag met de huidige regelgeving en vergunningsproblematiek een te zware verantwoordelijkheid is.

Wim de Leur en Wim Versteeg, voorzitter en vice-voorzitter van het Oranjecomité, hadden vorig jaar bij de gemeente al aangegeven dat zij dit jaar hun functie zouden neerleggen. Dit bericht is echter niet eerder naar buiten gebracht om de gemeente Papendrecht de kans te geven om zich te beraden op een eventuele andere invulling van de organisatie. Naar nu blijkt stapt nu ook de rest van het Oranjecomite op.

De leden van het Oranjecomite betreuren het, dat ze dit besluit hebben moeten nemen. Overigens hebben enkele leden van het Oranjecomite aangegeven wel de organisatie van de herdenkingen rondom 4 mei te willen blijven uitvoeren.

Zie hieronder het volledige persbericht:

Het voltallige OranjeComité Papendrecht heeft haar werkzaamheden gestaakt. Dit heeft het Comité al kort voor Koningsdag 2016 meegedeeld aan het toenmalige College. Dit is niet eerder naar buiten gebracht om de gemeente in staat te stellen zich in rust te beraden op een eventuele andere invulling van de organisatie.

Na bijna acht jaar in vrijwel de zelfde samenstelling te hebben gefunctioneerd, is het OranjeComité tot de conclusie gekomen dat  met de huidige regelgeving en vergunningsproblematiek het organiseren van een groots opgezette Koningsdag een te zware verantwoordelijkheid is. De voorzitter en vice-voorzitter hadden al in 2015 te kennen gegeven dat zij in 2016 hun functie zouden neerleggen. Dat betekent overigens ook dat er een nieuwe dirigent moet worden gezocht voor de traditionele aubade.

De leden van het Comité betreuren dat zij dit besluit hebben moeten nemen, maar benadrukken tegelijkertijd dat zij wel altijd de waardering hebben gevoeld van de Gemeenteraad en het College. Het besluit is dan ook in goede harmonie genomen. Het College heeft aangegeven begrip te hebben voor dit besluit. Momenteel wordt er door de gemeente gewerkt aan een evenementenbeleid dat in de toekomst vrijwilligers én gemeente houvast zal geven bij het organiseren van activiteiten.

Overigens hebben enkele leden van het Comité aangegeven wel de organisatie van de herdenking op 4 mei te willen blijven uitvoeren.

Het gehele OranjeComité kijkt met groot genoegen terug op de prachtige feesten en de stijlvolle herdenkingen die zij in de afgelopen jaren heeft mogen organiseren, mede ook dankzij de genereuze financiële ondersteuning vanuit de gemeente.

De steeds rond een bepaald thema georganiseerde feesten, trokken enorm veel belangstelling. Door de brede en gevarieerde opzet bleef ook de oudere jeugd steeds meer in Papendrecht; één van de doelstellingen van het Comité.

In de regio werd positief op deze opzet gereageerd, waardoor er steeds meer bezoekers ‘van buiten’ Koningsdag in Papendrecht kwamen vieren. Ondanks de grote bezoekersaantallen bleven incidenten uit. Koningsdag in Papendrecht is mede daardoor steeds een familiefeest gebleven.

Het Comité wist zich daarbij steeds ondersteund door de activiteiten van lokale ondernemers als Wietske Pietersma en Bjorn van Dijl. De laatste zorgde jaar na jaar voor spetterende muzikale activiteiten bij Willaerts en Il Mercato.

Door de  nauwe samenwerking met Dorpsbehoud bleven ook de meer traditionele elementen, zoals de Aubade, gegarandeerd.

In de speciale Koningskrant die de laatste jaren huis aan huis werd bezorgd, werd daarnaast veel aandacht geschonken aan de sponsoren, zonder wie Koningsdag in Papendrechtse stijl niet mogelijk was geweest.

Deel dit bericht met je vrienden!