Thursday 23 September 2021

Alles over Papendrecht

Omvormen van groen voor verhoging woonbeleving

26 juli 2017 (door Hennie van der Zouw)

PAPENDRECHT - Het groen in Papendrecht krijgt geleidelijk meer verscheidenheid. Het is een bewuste keuze van de gemeente om arbeidsintensieve groensoorten af te wisselen met makkelijker te beheren groen, zoals gazon en heesters. De komende twee jaar zal de gemeente hieraan nadrukkelijker invulling geven.

Nieuwe beplanting draagt bij aan verhoging van de woonbeleving en het woongenot. Als een beplantingsvak aan het eind van zijn levensduur is of bij groot onderhoud van een straat of buurt, bekijkt de gemeente welk soort groen daarvoor terug komt. Uiteraard worden direct-omwonenden hierover geïnformeerd. Hebben bewoners andere wensen dan gaan we met hen in gesprek over bijvoorbeeld gezamenlijk onderhoud. Zijn bewoners bereid zelf de (milieuvriendelijke) onkruidbestrijding ter hand te nemen of de beplantingsvakken vrij van zwerfvuil te houden, dan zijn er meer mogelijkheden. Met het omvormen van groen geeft de gemeente uitvoering aan het uitvoeringsplan dat door de gemeenteraad is vastgesteld.

Deel dit bericht met je vrienden!