dinsdag 28 september 2021

Alles over Papendrecht

College gaat bestemming pand bibliotheek heroverwegen

1 november 2017

PAPENDRECHT - Het omstreden plan om een supermarkt te vestigen in het pand van de biblitoheek gaat waarschijnlijk niet door. Er komt nu een onderzoek welke invulling het beste is.

Het afhaken van Aldi in de huidige bibliotheek betekent dat er een andere bestemming moet worden gezocht. Vervolgens toonde Lidl interesse voor de locatie. Daarmee kan zij tot een grotere winkel komen dan haar huidige winkel.

Het college constateert op basis van contacten met bewoners en bespreking in de raadscommissie dat er op dit moment echter nog niet tot een goede afweging van een herbestemming van de huidige bibliotheek kan worden gekomen. Er is op dit moment nog geen goed beeld van alle mogelijke consequenties, waardoor er nog geen gedegen draagvlak voor een herbestemming is.

Verantwoordelijk wethouder Anouk van Eekelen geeft aan dat zij naast de optie van de Lidl ook andere alternatieve opties voor herbestemming goed wil onderzoeken: “De herbestemming moet deugen en moet goed onderzocht worden. Alle consequenties moeten in kaart gebracht worden, zowel financieel als qua versterking  van de Markt en van het centrum in zijn totaliteit. Ook de impact wat elke beslissing heeft voor andere betrokken locaties moet goed onderzocht worden.”
Op basis van de studie komt het college tot een afweging.

Lees meer over:

bibliotheek markt supermarkt lidl
Deel dit bericht met je vrienden!