maandag 19 april 2021

Alles over Papendrecht

D66, OP en PvdA dienen motie in voor oprichten Papendrechts Mediafonds

12 juli 2018 (door Hans Huisman)

PAPENDRECHT - Bij vergaderingen van de gemeente (raadsvergaderingen en commissievergaderingen) is de aanwezigheid en de verslaglegging van de (lokale) pers beperkt. Het komt geregeld voor dat er bij een vergadering geen of slechts 1 journalist aanwezig is.

Om deze reden hebben D66, OP en PvdA op donderdag 12 juli tijdens de raadsvergadering een motie ingediend om een Papendrechts Mediafonds op te richten, naar voorbeeld van het onlangs ingestelde Mediafonds in Leiden. Daar is € 250.000 uitgetrokken om journalisten te kunnen betalen om meer bij vergaderingen aanwezig te zijn.

Verder gaven de indieners aan dat het belangrijk is van de Nederlands Vereniging van Journalisten (NVJ) om advies te vragen, om zodoende absolute onafhankelijkheid te kunnen waarborgen.

Ruud Lammers: "Voor ons is de oprichting van een Papendrechts Mediafonds een belangrijk punt, omdat wij als Onafhankelijk Papendrecht hechten aan onafhankelijke journalistiek en die is in Papendrecht nul. Die bestaat gewoon helemaal niet".

Burgemeester Moerkerke gaf als verantwoordelijk portefeuillehouder aan: "Ik vind dit voorstel een lastig punt. De overheid moet eigenlijk niet de gaten gaan opvullen die de journalistiek achterlaat. De media is soms gemakzuchtig en lui. Goede journalistiek is echter wel belangrijk. Bij een fonds is het van groot belang dat het onafhankelijkheid waarborgt, dat er een goede nulmeting is en dat het geld niet weglekt naar andere posten dan de primaire taak.
We wachten nu eerst af hoe het eerste jaar in Leiden verloopt en de evaluatie van deze pilot."

De andere partijen herkennen de problematiek, maar geven aan ook liever te wachten op de evalutie van het fonds in Leiden.

Ruud Lammers probeerde nog wel tot slot de motie aangenomen te krijgen met de bijzondere uitspraak: "Wij roepen u op deze motie te steunen, ook al bent u het er niet mee eens".

Later op de avond werd de motie gewijzigd in 'onderzoek doen naar een mogelijkheid om een Papendrechts Mediafonds op te richten om lokale en regionale onafhankelijke journalistiek te bevorderen en te borgen'. UIteindelijk waren alle partijen voor wel deze motie, behalve het PAB.

Lees meer over:

media mediafonds journalist
Deel dit bericht met je vrienden!