donderdag 9 december 2021

Alles over Papendrecht

Reactie gemeente op voorlopige resultaten en advies RIVM over bodem en irrigatiewater moestuinen

19 juli 2018 (door Hennie van der Zouw)

PAPENDRECHT - Het (pers)bericht van afgelopen week, over de tussentijdse onderzoeksresultaten en het advies van het RIVM over het voor enkele moestuinen gebruikte regenwater en water uit de sloot, heeft veel vragen opgeroepen. Vooral waarom het advies - om het water voorlopig niet te gebruiken -  alleen voor de onderzochte locaties geldt? Alle watergangen zijn immers met elkaar verbonden! Deze vraag is ook in het vooroverleg vanuit de gemeente gesteld. Het RIVM ziet echter vooralsnog geen aanleiding om hun advies verder uit te breiden naar andere locaties.

Dit voorjaar publiceerde het RIVM het onderzoek naar PFOA en GenX in gewassen van moestuinen rond Chemours. Het RIVM concludeerde voor Papendrecht dat het in principe veilig is om uit eigen tuin te eten. De moestuinen in Papendrecht liggen bovendien verder dan 1 km van de fabriek en daarom alleen al gelden er hier geen beperkingen. De gewassen kunnen dan ook gewoon gegeten worden.

Aanvullend op dit onderzoek heeft Papendrecht samen met Dordrecht en Sliedrecht het RIVM opdracht gegeven om ook de bodemkwaliteit te meten van de moestuinen waar eerder gewasonderzoek is uitgevoerd. In dit onderzoek is ook het water uit regentonnen en  slootwater, waarmee de betreffende moestuinen beregend worden, meegenomen. De bemonstering heeft in het najaar van 2017 plaatsgevonden.

Vorige week heeft het RIVM ons dus tussentijds op de hoogte gesteld dat er op twee plaatsen in Papendrecht sterk verhoogde waarden PFOA zijn aangetroffen. En naar aanleiding daarvan heeft het RIVM nu voor de betreffende moestuinen het advies gegeven om het slootwater voorlopig niet te gebruiken. Alle moestuinders die gebruik maken van deze twee bronnen zijn hierover afgelopen week per direct persoonlijk geïnformeerd. De andere inwoners zijn zoals gebruikelijk via het persbericht, berichten in de media en de gemeentelijke website op de hoogte gebracht.

Hoe nu verder? Uiteraard willen wij ook duidelijkheid en antwoord op onze vragen. Zijn de gemeten waarden bijna een jaar later inmiddels afgenomen? Hoe zit het met de andere sloten in de omgeving en verderop in Papendrecht? Duidelijk is echter dat de antwoorden niet op korte termijn zijn te verwachten. De nadere analyse en duiding van het RIVM verschijnt op zijn vroegst in september. En ook nieuwe en bredere onderzoeken naar de waterkwaliteit in Papendrecht in het algemeen en aan het Oosteind in het bijzonder vergen eerder maanden dan weken. Maar uiteraard zijn we daarover al meteen in overleg met het waterschap gegaan, vanuit een gezamenlijk door inwoners en gemeentelijke organisatie gevoelde urgentie. We verwachten hierover zo spoedig mogelijk duidelijkheid.

Meer vragen over het advies kunnen het beste aan het RIVM zelf worden gesteld:
030 274 91 11 of info@rivm.nl.

Deel dit bericht met je vrienden!