maandag 29 november 2021

Alles over Papendrecht

Gemeente op zoek naar stem bewoners

26 februari 2019 (door Hans Huisman)

PAPENDRECHT - Na het sluiten van het coalitieakkoord getiteld Zichtbaar Nabij in 2018, wil de gemeente nu graag van haar bewoners horen of zij ideeën hebben voor "een mooier, leuker of veiliger Papendrecht". Speerpunten in deze vragenronde zijn onderwerpen als duurzaamheid, het openbaar groen, het ondernemersklimaat en betere zorg voor kwetsbare inwoners. Door middel van deze aanspreekmogelijkheden hoopt de gemeente twee doelstellingen in één klap te behalen: het verzamelen van waardevolle informatie over burgerlijke belangen in de regio, én het opzetten van een manier van participatie voor de inwoners van Papendrecht.

Inwoners worden uitgenodigd
Zoals wethouder Corine Verver uitlegt in een korte video, is de gemeente de partij die het contact zal zoeken met burgers. "Misschien benaderen wij u voor een enquête of interview. Of misschien krijgt u een uitnodiging voor een bijeenkomst of een workshop", aldus Verver. Verschillende sectoren en maatschappelijke kringen zijn door de gemeente geselecteerd om een omvangrijk inzicht te verkrijgen in wat er op dit moment het meeste speelt.

Ondernemersklimaat
Eén van de prioriteiten in het coalitieakkoord en wederom in deze onlangs aangekondigde participatieronde, is het ondernemersklimaat in de regio. Zoals uitgelegd in het akkoord, is er speciale aandacht voor het scheppen van "randvoorwaarden voor economische groei". Leegstand in winkelcentra wordt aangepakt, en er is steun beschikbaar voor nieuwe ondernemers uit landelijke en regionale potjes. Niet alleen het aantal webshops groeit, maar fysieke winkels nemen ook toe. Online platforms bieden een veelvoud aan diensten en producten voor (nieuwe) ondernemers, van boekhoudingssoftware tot bedrijfsvoorzieningen zoals Jungheinrich Profishop. Papendrecht hoopt deze groei te kunnen ondersteunen, mede door zeggenschap over het ondernemersklimaat te delen.

Duurzaamheid en milieu
Evenwel hoog op het lijstje staat het milieu. Gemeente Papendrecht heeft al een enquête beschikbaar gemaakt voor alle bewoners, om zo inzicht te krijgen in de Papendrechters hun blik op verduurzaming. Vergroening van openbare ruimten, lawaaibeperking van de N3 en A15, en het inzetten van 'slimme' technologie zoals bij straatverlichting, zijn allemaal mogelijke manieren om een groener, leefbaarder en bovenal milieuvriendelijkere woonplaats te scheppen. Het blijft echter van groot belang welke punten, plekken en werkwijzen voor de inwoners van direct belang zijn, en daarom is uw mening belangrijk.

Zorg voor sociaal zwakkeren
Naast actieve steun door middel van diensten als de gemeentepolis en de voedselbank, is Papendrecht op zoek naar manieren om effectief te handelen voor kwetsbare inwoners. In het coalitieakkoord werden al expliciet schuldbestrijding en het verhelpen van jeugdwerkloosheid genoemd, naast het werk gericht op de ouderen: een verbetering van de mantelzorg en projecten tegen eenzaamheid. Het is en blijft echter lastig om kwetsbare groepen te bereiken, gezien deze vaak te laat in het zicht komen van gemeentelijke instanties. Door inspraak van burgers hoopt de gemeente dit te kunnen verbeteren.

Lees meer over:

burgerparticipatie
Deel dit bericht met je vrienden!