zondag 5 december 2021

Alles over Papendrecht

René van Engelen kandidaat Provinciale Staten en Waterschap

11 maart 2019 (door Hennie van der Zouw)

DRECHTSTEDEN - Op 20 maart gaan we naar de stembus voor de Provinciale Staten en voor de Waterschappen. En voor beiden kun je stemmen op René van Engelen. René van Engelen (53), geboren in Dordrecht en al ruim 42 jaar woonachtig in Papendrecht kan met recht een kandidaat uit de regio genoemd worden. Hij studeerde bedrijfseconomie, deed de PABO en haalde een Master in leiderschap. Hij is interim schooldirecteur en onderwijsbegeleider in het onderwijs en bekend van zijn boek “Grip op de groep”
.
Politiek idealisme en daadkracht
Tijdens zijn studie economie was René lid van de JOVD (liberale jongerenpartij van de VVD). “ Maar ik realiseerde mij dat veel mensen het niet redden, en dat we zorg moeten dragen voor de aarde. Dus toen stapte ik over naar de PPR [een van de voorgangers van GroenLinks, red.].” Vanaf 1992 tot 2018 was hij actief in de afdeling Papendrecht; vanaf 2002 in de gemeenteraad. “Als jonge idealist wilde ik de wereld veranderen. Tegenwoordig wil ik het verschil maken voor mensen door concrete zaken voor elkaar te krijgen in de politiek.” Nu staat hij op de kandidatenlijst voor GroenLinks voor de Provinciale Staten en is hij tevens kandidaat voor de partij Water Natuurlijk voor de Waterschappen.

We gaan voor meer groen
De natuur staat onder druk, de biodiversiteit loopt terug. De insectenpopulatie is met 75% afgenomen en daardoor loopt ook de rest van de dieren in de keten gevaar. Bijen bestuiven gewassen. Als zij uitsterven zal ook de productie van veel gewassen stoppen. “Oftewel, wij mensen zijn afhankelijk van de natuur. De afgelopen jaren heeft GroenLinks al successen geboekt, zoals de bescherming van weidevogels en het mogelijk niet doorgaan van de Duinpolderweg dwars door de natuur. Voor de komende jaren willen we de biodiversiteit vergroten, de waterkwaliteit verbeteren en de hoeveelheid groen uitbreiden. Concreet betekent dit meer bomen, en meer gebieden als beschermd natuurgebied verklaren.”

Er komt een nieuwe situatie aan met de omgevingswet. De provincie stelt hierin kaders vast over natuur, ruimtelijke ordening en meer. Zo zullen doelen worden gesteld over de mate van biodiversiteit, de waterkwaliteit en de hoeveelheid groen. Gemeentes moeten deze plannen realiseren, en de provincie controleert of het beleid wordt nageleefd. “Als GroenLinks in het college van de Provincie komt, kunnen we onze ambities realiseren door deze op te nemen in deze nieuwe omgevingswet.”

Waarom steunt GroenLinks de partij Water Natuurlijk?
“Elke partij in de waterschappen vindt veiligheid belangrijk, dat we droge voeten houden. Maar Water Natuurlijk legt meer dan andere partijen nadruk op duurzaamheid en biodiversiteit. Dit betekent dat we inzetten op schoon water, het terugdringen van lozingen en landbouwgif, en meer ruimte willen geven aan biologische boeren. Wat ons betreft zou het aantal zetels in de waterschap voor boeren en bedrijven moeten worden beperkt tot het wettelijke minimum, en moet er een grotere stem komen voor de natuur.”

Wetenswaardigheden
René is getrouwd en vader van drie kinderen. De jongste dochter is ook een politieke carrière begonnen als duo raadslid in de GroenLinks fractie van Papendrecht. In zijn vrije tijd houdt René van koken en lekker eten. Salades en stamppotten (ook vegetarische!) behoren tot zijn specialiteiten.

Archieffoto van Rene van Engelen.

Zie ook:

Deel dit bericht met je vrienden!