maandag 25 oktober 2021

Alles over Papendrecht

Gemeenteraad vergadert over waterveiligheid en dijkverzwaringen

12 maart 2019 (door Hans Huisman)

PAPENDRECHT - Op dinsdag 12 maart 2019 werd de maandelijkse vergadering van de commissie Ruimte van de gemeenteraad gehouden.

Op het programma stond deze keer een belangrijke presentatie over waterveiligheid en de dijk. Onder belangstelling van veel inwoners en dijkbewoners werd de perspectievennota over dit onderwerp toegelicht.

Een aantal belangrijke thema’s werden besproken, zoals de inspectie van de dijken, verkeersoverlast en bijvoorbeeld evacuatie. Vanuit de commissie kwamen veel vragen over dit onderwerp.

Vragen over bijvoorbeeld eventuele dijkverzwaring, of woningen kunnen blijven bestaan en of er al concrete plannen zijn voor de nabije toekomst.

Enkele vragen waren: "Als het waterschap aangeeft dat verhoogde dijken in principe bebouwd kunnen worden, geldt dan ook dat bestaande huizen kunnen blijven staan?" (Ardjan Boersma, SGP)

"Kan er extra aandacht worden besteed aan de evacuatie, want er is nog veel onbekendheid" (Margré van Wijngaarden, PAB)

Wordt er extra aandacht besteed aan het tegengaan van verkeersoverlast op de dijken? (Pieter-Jan den Dekker, CU)

"In welke mate speelt de grondwaterstand een rol in dit verhaal?" (Jacob van der Linden, D66)

Juist ook voor dijkbewoners zijn dit zeer belangrijke vragen.

Frappant detail was dat alle politieke partijen aanwezig waren met uitzondering van het OP, waar Ruud Lammers zich juist voor het Waterschap kandidaat heeft gesteld.

Na afloop van de bijeenkomst kregen de inwoners nog de gelegenheid om vragen te stellen aan de betrokken ambtenaren.

Lees meer over:

gemeenteraad dijkverzwaring
Deel dit bericht met je vrienden!