maandag 29 november 2021

Alles over Papendrecht

Nieuwe straat met luxe huizen op voormalig terrein tuincentrum gaat 't Waaltje heten

29 maart 2019 (door Hans Huisman)

PAPENDRECHT - Sinds het faillissement van tuincentrum 't Waaltje staat het kassencomplex aan Hoepmaker 30 leeg. De eigenaar van de gronden heeft de bestaande bebouwing inmiddels voor een deel verwijderd en is van plan er negen luxe, vrijstaande woningen voor terug te bouwen. Hierbij wordt het perceel zodanig ingericht met groene kavels en kavelsloten, dat deze uit landschappelijk, stedenbouwkundig en architectonisch oogpunt aansluit bij de rest van de Tiendzone.

Duurzaamheid
Initiatiefnemer moet gasloos bouwen en heeft aangegeven nog de mogelijkheden te bekijken om zonnepanelen te plaatsen. In de huidige situatie is het plangebied vrijwel geheel verhard. Een aanzienlijk deel van deze verharding verdwijnt in de nieuwe situatie en bovendien worden er meerdere sloten toegevoegd. Tevens is initiatiefnemer gewezen op het aanbod van de Natuur- en Vogelwacht om mee te denken over een milieuvriendelijke tuininrichting.

Straatnaam
Aangezien er een nieuwe straat gaat ontstaan, heeft de gemeente Papendrecht inmiddels ook een straatnaam toegekend, namelijk 't Waaltje. Een logische naam, want direct ten zuiden van deze nieuwe straat ligt een eeuwenoud overblijfsel van een dijkdoorbraak (een 'wiel' of 'waal' genoemd) en dat is in de volksmond bekend als 't Waaltje.

In het Papendrechtse stratenboek zal de nieuwe straat 't Waaltje bovenaan de alfabetische lijst komen te staan, want het is de enige straatnaam die niet met een letter begint.

Zie ook:

Deel dit bericht met je vrienden!