Friday 24 September 2021

Alles over Papendrecht

PvdA Papendrecht: Motie fitte senioren

7 november 2019 (door Hennie van der Zouw)

PAPENDRECHT - Vanavond, donderdag 7 november 2019 dient Derya Karso, fractievoorzitter van de PvdA, tijdens de begrotingsbehandeling van de gemeenteraadsvergadering onderstaande motie in:

De gemeenteraad van Papendrecht in de openbare vergadering bijeen op 7 november 2019:

Onderwerp: Fitheidstest senioren

De raad:
- Overwegende dat een (sport)voorziening de participatie van de inwoners versterkt, de gezondheid verbetert en zo dure zorg (Wmo) wordt voorkomen;
- Overwegende dat meerdere senioren (65+) als kwetsbare groep niet voldoende bewegen en de eigen fitheid niet meten/weten;
- Overwegende dat bewegen mensen langer fit houdt en aandoeningen voorkomt;
- Overwegende dat bewegen naast de fysieke voordelen de mentale gezondheid verbetert (zelfontplooiing en tegengaan van isolement).

Verzoekt het college:
- Alle senioren (65+) éénmalig de mogelijkheid te bieden om een fitheidstest af te leggen (meten/weten), zodat de kans op fysieke en mentale gezondheid wordt verhoogd (meer sporten en bewegen);
- De kracht van het sporten en bewegen in samenhang met het Wmo-beleid, het sportbeleid en het gezondheidsbeleid blijvend te stimuleren;
- De voorbereiding en de financiële consequenties te betrekken bij de begrotingsbehandeling van 2021 en verder.

En gaat over tot de orde van de dag.

Ondertekening en naam indiener:
D. Yildiz-Karso
Fractievoorzitter PvdA Papendrecht

Lees meer over:

PvdA ouderen fitheidstest
Deel dit bericht met je vrienden!