maandag 25 oktober 2021

Alles over Papendrecht

Weer eens een heel ander programma: Expeditie VO

17 februari 2020 (door Hennie van der Zouw)

PAPENDRECHT - Al jaren werken openbare scholen in Albasserdam en Papendrecht samen om de doorstroming van leerlingen van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs soepel te laten verlopen. De stap naar het VO is voor ieder kind verschillend en voor sommige kinderen is die zo groot, dat de start in de brugklas echt lastig is.

In het kader van ‘gelijke kansen in het onderwijs’, heeft deze samenwerking dit jaar een nieuwe impuls gekregen.

Voor leerlingen met een mavo-, havo- of vwo-ambitie of voor leerlingen waarbij het advies nog niet duidelijk is, is een programma ontwikkeld als voorbereiding op en gewenning aan de brugklas. Vaak is de ambitie er wel, maar kunnen sommige leerlingen het niveau nog net niet aan.
Expeditie VO is o.a. bedoeld voor leerlingen die van huis uit weinig ondersteuning krijgen, een taalachterstand hebben maar cognitief sterk zijn, faalangstig of onzeker zijn, waarvan thuis een andere taal wordt gesproken, moeite hebben met plannen en organiseren of op één leergebied veel achterstand hebben. Als leerlingen met een of meer van deze problemen te kampen hebben, dan behoren ze tot de doelgroep.

Vanaf januari tot het einde van het schooljaar komt iedere dinsdagmiddag een groep van 26 basisschoolleerlingen naar het Willem de Zwijger College.

Ze volgen lessen in Nederlands, Engels, wiskunde en aardrijkskunde en krijgen ook weerbaarheidtraining.

De jonge deelnemers aan de expeditie voelen zich nu al op hun gemak op ‘de middelbare’ en geven aan dat zij de overstap naar de brugklas veel minder spannend vinden. En over ruim een jaar? Dan zien we echt of de Expeditie VO geslaagd is!

Op de foto de organisatoren van Expeditie VO: (van links naar rechts): Ben Biesheuvel (directeur Anne Frank), Vera Doejaaren (meerscholendirecteur Alblasserdam), Ilse Opmeer (leerkracht groep 8 Knotwilg), Sharon de Korte (docent Nederlands Willem de Zwijger College) en Hans van Dongen (afdelingsmanager brugklas Willem de Zwijger College). De foto is gemaakt door Udo Wosgien

Deel dit bericht met je vrienden!