Monday 20 September 2021

Alles over Papendrecht

Motie PAB inzake verhuurdersheffing sociale huurwoningen aangenomen

9 maart 2020 (door Hans Huisman)

PAPENDRECHT - Tijdens de afgelopen Papendrechtse raadsvergadering heeft het PAB een motie ingediend om uit te spreken, dat de verhuurdersheffing geen positieve effecten heeft voor de woningvoorraad in het bijzonder, maar ook negatief werkt voor de mogelijkheden van de woningcorporaties in het algemeen, derhalve ook in Papendrecht en daarbij ook voor de regio Drechtsteden.

Tevens wordt het college van burgemeester en wethouders te Papendrecht opgedragen deze motie ter kennis te brengen aan de Minister voor milieu en wonen, aan de fracties van de 2e kamer der Staten-Generaal, de VNG en alle gemeenteraden in Nederland en er bij de rijksoverheid op aan te dringen de verhuurdersheffing af te bouwen of af te schaffen waardoor de liquiditeit van de woningcorporaties zoals Woonkracht10 niet onnodig worden belast, waardoor deze middelen weer beschikbaar komen voor meer duurzaam wonen in Papendrecht, met name ten behoeve van starters en ouderen.

De motie werd uiteindelijk aangenomen met 14 stemmen voor (PAB, CDA, SGP en PvdA). De overige partijen VVD, D66, Christen-Unie, Groen-Links en Onafhanelijk Papendrecht stemden tegen.

Deel dit bericht met je vrienden!