Sunday 26 September 2021

Alles over Papendrecht

Besluitvorming in tijden van corona

7 april 2020 (door Hennie van der Zouw)

PAPENDRECHT - Zolang de coronamaatregelen van kracht zijn, vergadert de gemeenteraad van Papendrecht alleen over onderwerpen die echt niet doorgeschoven kunnen worden naar een later moment. De raad neemt alleen besluiten over onderwerpen die naar verwachting hamerstukken zijn, of alleen een korte stemming nodig hebben. De raadsleden stellen technische en politieke vragen zo veel mogelijk schriftelijk. Wanneer de raad kort bijeenkomt, wordt de raadzaal zo ingericht dat de afstand van 1,5 meter in acht kan worden genomen. Een raadsvergadering is in deze coronatijd voor inwoners en andere belangstellenden niet fysiek bij te wonen, maar wel voor iedereen vanuit huis te volgen via de gemeentelijke website.

Raadsvergadering 8 april 2020
De gemeenteraad van Papendrecht vergadert woensdag 8 april 2020 vanaf 20.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis.
Op advies van de agendacommissie neemt de gemeenteraad tijdens die vergadering een besluit over:
• Toelating raadslid VVD
• Benoeming duo-raadslid GroenLinks
• Bekrachtiging tijdelijke wijziging verordening winkeltijden
• Wijziging legesverordening
• Bekrachtiging geheimhouding memo college

Op advies van de agendacommissie is het voorstel om onderstaande agendapunten door te schuiven naar de eerstvolgende reguliere raadsvergadering:
• Uitkomsten locatieonderzoek toekomstbestendige huisvesting VO-scholen (voortgezet onderwijs)
• Opgavebladen Groeiagenda

Beeldvorming 14 april vervalt
Op 1 januari dit jaar is de pilot bestuurlijke vernieuwing van start gegaan. Vanaf dat moment wordt de 'beeldvormende fase' van de gemeenteraad op een aparte avond gehouden. Daar is ruimte voor uitwisseling van informatie, op een informele en/of interactieve wijze. De eerstkomende beeldvormende avond zou plaatsvinden op dinsdag 14 april, maar is vanwege de coronamaatregelen komen te vervallen.

Lees meer over:

gemeenteraad besluitvorming
Deel dit bericht met je vrienden!