woensdag 8 december 2021

Alles over Papendrecht

Alsnog uitreiking twaalf Koninklijke Onderscheidingen

3 juli 2020 (door Hans Huisman)

PAPENDRECHT - Vanwege het coronavirus zijn de Koninklijke Onderscheidingen niet in april, maar op vrijdag 3 juli 2020 uitgereikt, tijdens een feestelijke bijeenkomst in Theater De Willem.

Burgemeester Moerkerke had reeds op vrijdag 24 april 2020 de twaalf Papendrechters verrast, dus vandaag was er helaas geen sprake meer van een verrassing. Aan de andere kant konden de gedecoreerden zich wel van te voren verheugen op een bijzondere bijeenkomst.

Maar eigenlijk was er toch nog wel een verrassing, want het Wilhelmus werd vandaag vertolkt door een heus gebarenkoor. Omdat zingen nog niet mag, was dit een creatieve oplossing, speciaal ook voor mevrouw Faber, die een gebarenkoor heeft opgericht.

Het ging dit jaar om elf benoemingen tot Lid in de Orde van Oranje Nassau en één tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Een beknopt overzicht van de verdiensten van de gedecoreerden:

Piet Bezemer maakt zich al decennia op veelzijdige en vakkundige maar ook bescheiden wijze verdienstelijk in verschillende functies bij verenigingen, kerken en andere organisaties. Zo zette hij zich ruim 21 jaar in voor samenzangavonden in De Morgensterkerk, waarmee hij bijdroeg aan het gemeenschapsgevoel van de bezoekers. Hij zong zelf in koren, maar bekleedde ook bestuursfuncties bij koren en is medeorganisator van concerten. Daarnaast was de Piet Bezemer betrokken bij de oprichting en instandhouding van Woongroep Het Palet, was hij lid van de kerkenraad en voorzitter van ZWO-commissie De Morgenster in Papendrecht, penningmeester van het Overleg Kerken Papendrecht, penningmeester van de Stichting Repair Café Papendrecht, lid van de adviesraad van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning in Papendrecht en voorzitter van de Stichting Odensehuis in Papendrecht. De heer Bezemer is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau.

Neeltje Adriana Faber-Oostdijk zet zich al decennia in voor de dovengemeenschap. Om te zorgen dat haar dove zoon kon opgroeien in eigen omgeving leerde zij de buurt en later onderwijzend personeel van de basisschool gebarentaal. Vanaf 1990 werkte zij haar idee voor een gebarenkoor uit, in 1991 vond het eerste optreden plaats van het koor dat tot op heden als gebarenkoor Open Handen medewerking verleent aan huwelijken, uitvaarten, kerkdiensten en dergelijke in het hele land. Naast een rol als dirigente en vertrouwenspersoon van het koor besteedt zij veel tijd aan het pastoraat voor dove mensen, eerst als ouderling, later als pastoraal medewerkster. Ook leidt zij de Bijbelkring. Door haar inzet heeft zij vele mensen bewust gemaakt van de mogelijkheden en de rijkdom van de dovencultuur en gebarentaal en draagt zij bij aan de sociale contacten en betrokkenheid bij de maatschappij van deze groep.

Peter-Jan van der Giessen is vrijwilliger van het Rode kruis en de Stichting Dorpsbehoud en een bevlogen, hardwerkend en collegiaal bestuurslid van het Oranje Comité en het 4 mei Comité. Mede dankzij zijn inspanningen is de herdenking op 4 mei een bijeenkomst die steeds meer cachet kreeg en meer aanwezigen trekt. Met de werkgroep Lancaster Popeye maakt hij zich sterk voor de nagedachtenis aan de bemanning van het gevechtsvliegtuig dat in de Tweede Wereldoorlog in Papendrecht crashte. Zo onderhoudt hij contacten met de nabestaanden en verleent hij hen sinds de jaren '90 onderdak als zij in Papendrecht zijn. Daarnaast was hij betrokken bij de onthulling van het Lancaster monument, het informatiebord bij het monument, een tentoonstelling in Museum Dorpsbehoud, het boek ‘De laatste vlucht van de Lancaster Popeye’ en de herdenking 75 jaar na de crash.

Sophia Geertruida Maria Van de Pavoordt-Haarsma begon in 1984 als vrijwilliger voor de FNV Belastingservice in Papendrecht. Samen met andere vrijwilligers helpt zij  inwoners met invullen van de belastingaangiftes, sinds 1990 doet ze ook de nazorg. Om deze taken uit te voeren, volgt mevrouw Haarsma steeds cursussen over de nieuwe belastingregels. Cliënten kunnen met alle vragen bij haar terecht. Ze attendeert ook op zaken die aftrekbaar zijn en bekijkt of cliënten  in aanmerking komen voor zorg- of huurtoeslag. Kunnen cliënten niet zelf komen, dan bezoekt ze hen aan huis, altijd met behulpzaamheid, inzet, enthousiasme en betrokkenheid.     

Peter Hooglander is sinds jaar een dag vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Papendrecht. Daar helpt hij statushouders onder meer met hun woning, inrichting, administratie, inkomen en eten.

Samen met zijn broers rijdt hij stad en land af om huisraad te verzamelen, te sorteren en te bezorgen bij statushouders. Daarnaast organiseert hij diensten in de Elimkerk, is hij vanaf het begin betrokken bij het Lichtjesfeest en biedt hij graag een luisterend oor.

Klazina Hendrika 't Jong-Ouwerkerk heeft zich de afgelopen 32 jaar met veel enthousiasme ingezet voor de Christelijk Gemengd Koor Asaf. Als secretaris vervulde zij geruime tijd een sturende en motiverende rol voor haar medebestuursleden en koorleden. Zij had oog voor alle details van het verenigingsleven, voor de optredens en concerten en werkte ook mee aan de organisatie van buitenlandse reizen en optredens van het koor. Door haar jarenlange ervaring en ijzersterke geheugen werd zij gezien als de ‘harde schijf’ van ASAF. Sinds 2015 is mevrouw ’t Jong-Ouwerkerk ook actief bij Rivas op de Markt. Zij helpt bij de wekelijkse gym, int de contributie en is daarnaast een luisterend oor voor bewoners, personeel, medevrijwilligers en buurtbewoners.

Inge Kooijman-Schotman is vrijwel haar gehele volwassen leven als vrijwilliger actief. Bij korfbalvereniging DeetosSnel uit Dordrecht zet zij zich al meer dan 25 jaar in voor onder meer inzameling van oud-papier. Sinds 2004 is zij betrokken bij de Voedselbank in Papendrecht, onder meer met contacten met supermarkten en winkeliers, inzameling van voedingswaren en transport en verdeling van producten. Maar ook voor de formele start van de Voedselbank zette zij zich al in voor voedseldistributie voor minder draagkrachtigen. Ook muziekvereniging Excelsior kan altijd rekenen op de hulp van mevrouw Kooijman-Schotman. Zo zet zij zich in voor de jeugd, rommelmarkten, nieuwe uniformen en tweedehands instrumenten. Sinds 2013 organiseert zij de boekenmarkt die uitgroeide tot de grootste boekenmarkt van de Drechtsteden.

Willem Pieter Kubbe zet zich al jarenlang in voor Stichting Denksport Papendrecht. Mede door zijn bijdragen als initiatiefnemer maken inmiddels jaarlijks ongeveer 30.000 denksporters gebruik van Denksportcentrum Papendrecht. Hij verzorgt de zomeravondcompetitie en treedt op als wedstrijdleider. Daarnaast draagt hij bij aan de oliebollen-, nieuwjaars-, erwtensoep- en haringdrive en het open Papendrechts kampioenschap. Verder was de heer Kubbe onder meer voorzitter van de Bond van Bridge Docenten. Naast het Denksportcentrum zet hij zich in voor bridgeverenigingen De Overslag en Je Coupe en voor het Nederlandse Bridge Bond BB district Dordrecht. Zo was hij als districtscompetitieleider de spil voor de competities in het district. Ook zet hij zich in voor Stichting Beeldenpark Drechtevers en als gids voor Werelderfgoed Kinderdijk.    

Peter Lahey is als judodocent al jaren een rolmodel voor zijn leerlingen. Naast de trainingen besteedt hij aandacht aan sociale aspecten van het leven, zoals normen en waarden, respect, discipline, doorzetten, op tijd komen en afmaken waar je aan begint. Hij doet dit alles op zo’n natuurlijke, geduldige en enthousiaste manier dat de kinderen er zelfvertrouwen door krijgen, zich thuis voelen in hun groep en een stevige basis voor hun leven opbouwen. Daarnaast zette de heer Lahey zich onder meer in voor de vrijwillige brandweer.

Jan Willem Rikkers zet zich al meer dan 17 jaar als vrijwilliger, cursusleider en de laatste jaren als penningmeester met hart en ziel in voor Videoclub Fade-In '80 Papendrecht, waar hij een van de voortrekkers van de club is. In die periode heeft hij tal van projecten en gebeurtenissen in Papendrecht en de regio gefilmd en gemonteerd, van musicals op scholen en bedrijfspresentaties tot sportgala’s en grote evenementen. Hij wordt gezien als een energieke, creatieve man met een enorme betrokkenheid bij zijn medemensen.

Peter Suijker werd in 2005 lid van Videoclub Fade-In '80 Papendrecht en maakt zich ook op andere vlakken in Papendrecht verdienstelijk. Bij de videoclub was hij onder meer bestuurslid, verzorgt hij cursussen en workshops, houdt hij de website en apparatuur up to date, helpt hij clubleden met filmen, monteren, tips, adviezen en bij technische problemen. Zonder zijn creativiteit, doorzettingsvermogen en dienstbaarheid had de club nooit de huidige resultaten kunnen boeken. Door zijn ziekte MS komt hij niet meer bij de leden thuis, maar zijn zij van harte welkom bij de heer Suijker en zijn vrouw thuis. Daar vandaan helpt hij ook met name ouderen om zich staande te houden in het digitale tijdperk.

Wilhelmina Bernardina Maria Suijker-Steenhorst is mantelzorger voor haar man en helpt hem bij zijn vele taken bij Videoclub Fade-In '80 Papendrecht. Daarnaast verricht zij al vele jaren vrijwilligerswerk op verschillende locaties van zorginstellingen in Papendrecht. Van diverse creatieve clubjes is zij initiatiefnemer en begeleidt zij de deelnemers. Zo maakt zij vol overgave kaarten met bewoners, verzorgt zij bloemschikactiviteiten, helpt ze bij braderieën en gaat ze als begeleider mee met uitjes van bewoners. Ook vrienden, buren en kennissen kunnen altijd een beroep doen op mevrouw Suijker, die door hen dan ook wordt getypeerd als zorgzaam, sensitief, positief, loyaal en betrouwbaar.

Zie ook:

Deel dit bericht met je vrienden!