Wednesday 22 September 2021

Alles over Papendrecht

Geen 80 kilometer per uur meer aan begin Burgemeester Keijzerweg

3 juni 2020 (door Hans Huisman)

PAPENDRECHT - De gemeente Papendrecht is van plan om de bebouwde komgrens van de gemeente Papendrecht te verplaatsen naar de kadastrale gemeentegrens met de gemeente Alblasserdam ter hoogte van het tankstation op de Burgemeester Keijzerweg.

De directe aanleiding hiervoor is de bouw van het nieuwe politiebureau op de Burgemeester Keijzerweg, om het terrein goed toegankelijk en de Burgemeester Keijzerweg buiten de bebouwde kom op dit weggedeelte verkeersveiliger te maken.

Hierdoor is een verlaning maximumsnelheid van 80 naar 50 km/uur gewenst ter plaatse van de uitweg van het politiebureau en de in- en uitritten van het bedrijventerrein op de  Burgemeester Keijzerweg. Ook het fietsoversteekgedeelte wordt dan een stuk veiliger.

Om de inrichting van de rijweg van de Burgemeester Keijzerweg beter in te richten als bebouwde kom wordt de doorgaande rijbaan met belijning versmald naar 3,50 meter. In de huidige situatie is de rijbaan soms wel 4,50 meter breed en dat nodigt uit tot harder rijden. Op de weg zal op regelmatige afstanden met verf de maximum snelheid "50" km/uur aangegeven worden.

Op de luchtfoto is een indicatie geven waar de gemeente van plan is de nieuwe komgrens aan te brengen. In detail moet de komgrens nog verder worden uitgewerkt. De getrokken blauwe lijn is de kadastrale gemeentegrens.

De gemeente is van plan de werkzaamheden voor het aanpassen van de Burgemeester Keijzerweg en het aanpassen van de bebouwde kom na de bouwvakvakantie van 2020 te realiseren. Mogelijk dat de werkzaamheden in verband met de situatie rondom corona naar een later tijdstip worden doorgeschoven.

Zie ook:

Deel dit bericht met je vrienden!